British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Hydref 2009, 11:31 GMT 12:31 UK
Galarwyr Aberfan yn erbyn tai

Mynwent Aberfan
Dywed gwrthwynebwyr y bydd y tai yn effeithio ar lonyddwch y fynwent

Mae pobl gollodd anwyliaid yn nhrychineb Aberfan yn 1966 yn brwydro yn erbyn cynlluniau i godi tai ger y fynwent lle maen nhw wedi cael eu claddu.

Ymhlith cannoedd o enwau sydd wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu codi 19 o dai ger mynedfa'r fynwent y mae rhieni gollodd blant yn y trychineb.

Fe wnaeth tip glo lithro ar ysgol gynradd y pentref 43 mlynedd yn ôl gan ladd 144, yn cynnwys 116 o blant.

Dywedodd y datblygwr nad ydi'r safle yn gor-gyffwrdd y fynwent ac na fyddai'r tai yn cael unrhyw effaith.

Ond dywedodd Gaynor Madgwick a oedd yn wyth oed pan gafodd ei hachub o'r rwbel y byddai'r datblygiad yn effeithio ar ymweliad pobl â'r fynwent.

"Mae'n ardal ansensitif iawn i godi 19 o dai preifat," meddai.

'Lle heddychlon'

"Mae'r amseru yn anffodus hefyd, mor agos at 43 mlynedd ers y trychineb (Hydref 21).

"Fe fydd hyn yn ychwanegu pryder i'r trigolion ac i'r rhai sy'n galaru.

"Bydd yn achosi anghyfleustra i'r llwybr at y fynwent pan mae pobl eisiau galaru yn breifat."

Cario cyrff i Gapel Bethania yn Aberfan
Cafodd 116 o blant eu lladd yn y trychineb

Dywedodd bod dros 830 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r datblygiad, gan gynnwys 82 o'r galarwyr.

"Fyddech chi ddim yn gweld unrhyw fynwent arall gyda thai yn cael eu hadeiladu mor agos gan ei fod yn lle heddychlon," meddai.

"Mae pobl yn dod o bob cwr o'r byd i'r fynwent."

Mae swyddogion cyngor Merthyr Tudful wedi argymell y dylai'r cais gael ei wrthod pan fydd y cyngor llawn yn trafod y mater ddydd Mercher.

Maen nhw'n dweud ei fod y tu allan i'r ffiniau ac y byddai'n ansensitif ac allan o gymeriad a phatrwm y pentre.

Maen nhw hefyd yn dweud y byddai'r tai yn "niweidio a newid" y lle yn sylweddol.

Prinder tai

Cafodd y fynwent ei chofrestru fel parc hanesyddol Gradd II.

Dywedodd y datblygwr, Brett Hughes o Aberfan, nad oedd y cais yn cysylltu'r fynwent gyda'r tai ac y bydd 'na ddarn o dir sylweddol a llwybr rhyngddyn nhw.

"Dwi'n gwybod bod 'na leiafrif sydd yn erbyn ond mae'r safle tua 200 metr oddi wrth y fynwent.

"Mae 'na brinder gwirioneddol o dai yn Aberfan/Ynysowen.

"Fydd codi'r tai ddim yn cael effaith ar y fynwent a bydd yn gwella tai yn lleol.

"Dyna oedd penderfyniad y pwyllgor cynllunio tair wythnos yn ôl pan gafodd ei gymeradwyo."

Dywedodd bod 'na ddeiseb yn cefnogi'r cais hefyd wedi cael ei gyflwyno.

"Mae gen i deulu sydd wedi cael eu claddu yno hefyd, nid o ganlyniad i'r trychineb, ond fyddwn i ddim yn gwneud dim a fyddai yn effeithio ar y fynwent mewn unrhyw ffordd," ychwanegodd.HEFYD
Gwasanaeth preifat i bobl Aberfan
21 Hyd 06 |  Newyddion
£2 filiwn i bentre Aberfan
31 Ion 07 |  Newyddion
Symud 'llyfr' Aberfan i Gaerdydd
01 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific