British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 9 Hydref 2009, 11:33 GMT 12:33 UK
Lewis yn lansio ei ymgyrch

Huw Lewis AM
Huw Lewis: Wedi lansio ei ymgyrch yn Aberfan

Mae AC Merthyr Tudful a Rhymni Huw Lewis wedi lansio ei ymgyrch am arweinyddiaeth y Blaid Lafur yng Nghymru.

Dywedodd ei fod yn cynnig ei hun fel radical ac y byddai'n canolbwyntio ar bynciau trafod fel tlodi plant, tai fforddiadwy a'r Gwasanaeth Iechyd.

Carwyn Jones, y Cwnsler Cyffredinol, ac Edwina Hart, y Gweinidog Iechyd, yw'r ymgeiswyr eraill.

Ar ôl ymgyrch am ddau fis fe ddylai'r arweinydd newydd fod wrth y llyw erbyn y Nadolig.

"Dydyn ni ddim yn ymladd yn erbyn ysbryd Thatcheriaeth," meddai yn y lansiad.

"Does dim angen i ni guro'r Ceidwadwyr oherwydd yr hyn wnaethon nhw yn y gorffennol - er y dylai hynny fod yn ddigon o sbardun i ni.

... rwy wedi ymfalchïo fod Huw'n chwarae rhan allweddol yn y corff yr ymdrechodd mor galed i'w sefydlu
Jessica Morden AS

"Rhaid i ni guro'r Ceidwadwyr oherwydd yr hyn y byddan nhw'n 'i wneud os ydyn nhw'n ennill pŵer."

Dywedodd y byddai'n sefydlu Cronfa Cyfleoedd Cymreig fel y gallai plant o gefndiroedd tlawd gael cyfleoedd addysgiadol.

Nod arall, meddai, fyddai sefydlu partneriaeth gymdeithasol rhwng y llywodraeth, yr undebau llafur a busnesau i benderfynu amcanion economaidd tymor hir a sicrhau gwell amodau gwaith.

Tra'n cydnabod nad oedd ganddo brofiad yn y cabinet, dywedodd Mr Lewis y dylai'r pleidleiswyr gadw meddwl agored.

Fe gollodd ei swydd fel dirprwy weinidog pan gafodd llywodraeth glymblaid â Phlaid Cymru ei ffurfio yn 2007.

'Synnwyr cyffredin'

Er nad oedd wedi cefnogi'r glymblaid yn frwd, meddai, roedd yn parchu penderfyniad y mudiad llafur i gefnogi'r cytundeb.

"Mae'n bryd i ni gyflwyno rhywfaint o'n synnwyr cyffredin ein hunain i'r glymblaid hon," meddai.

"Oherwydd y gwir yn fy marn i yw bod Plaid yn gwneud hynny'n well na ni ar hyn o bryd.

"Mae Cytundeb Cymru'n Un wedi rhoi cyfnod o sefydlogrwydd gwleidyddol i ni yng Nghymru."

Dywedodd y byddai'n cydweithio â holl bleidiau'r cynulliad i sefydlu cytundeb rheoli newid yn yr hinsawdd.

Mae wedi addo ymgyrchu o blaid criwiau abiwlans ac o blaid lleihau amseroedd aros am driniaeth.

Rhaid i ni guro'r Ceidwadwyr oherwydd yr hyn y byddan nhw'n 'i wneud os ydyn nhw'n ennill pŵer
Huw Lewis AC

Fe gafodd ei ymgyrch ei lansio yn Aberfan, ei bentre genedigol, gan AS Dwyrain Casnewydd Jessica Morden AS.

"Mae Llafur Cymru yn fwy nag erioed angen cyfeiriad cryf, ymroddiad a gweledigaeth glir," meddai hi.

"Dyna pam rwy'n cefnogi Huw Lewis," meddai Ms Morden, cynysgrifennydd cyffredinol y Blaid Lafur yng Nghymru.

"Fe ddaethon ni'n ffrindiau wrth ymgyrchu dros bleidlais Ie yn refferendwm 1997.

"Ers hynny, rwy wedi ymfalchïo fod Huw'n chwarae rhan allweddol yn y corff yr ymdrechodd mor galed i'w sefydlu."HEFYD
Carwyn Jones yn y ras
05 Hyd 09 |  Newyddion
Olynydd Morgan: Ras yn dechrau
05 Hyd 09 |  Newyddion
Rhodri'n rhoi'r gorau i'w swydd
01 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific