British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 8 Hydref 2009, 07:11 GMT 08:11 UK
Pryder am gytundeb cyflog cyfartal

posteri undeb am dÔl cyfartal
Dywed un gweithiwr ei fod yn wynebu 25% o doriad yn ei gyflog

Dros y dyddiau nesaf mae 6,000 o weithwyr Cyngor Sir y Fflint yn mynd i dderbyn llythyrau yn nodi eu graddfa cyflog newydd.

Mae 'na bryder y bydd gweithwyr yn colli hyd at 25% o'u cyflog.

Y cyngor ydi'r awdurdod diweddara i gyflwyno'r cynllun sy'n sicrhau fod merched yn cael cyflog teg.

Fe wnaeth bob un cyngor arwyddo cytundeb dros 10 mlynedd yn ôl ar gyflogau teg.

Dywedodd un aelod o staff ei fod eisoes wedi derbyn llythyr yn nodi y bydd ei gyflog yn gostwng £5,000 y flwyddyn.

Ond mae'r cyngor yn dweud y bydd hanner y gweithwyr yn gweld cynnydd yn eu cyflogau.

Pryderon

Ond yn ôl yr aelod o staff sy'n gweithio yn adran gwasanaethau hamdden y cyngor, roedd derbyn y llythyr yn "ergyd".

"Mae pawb wedi dychryn," meddai'r aelod o staff nad oedd am gael ei enwi.

"Dwi'n teimlo yn sâl ac mae aelodau eraill o'r adran yn bryderus.

"Mae pobl wedi bod yn cael llythyrau yn ystod y dydd," ychwanegodd.

Erbyn canol 2011 dywedodd bod y cyngor wedi dweud y bydd yn gweld ei gyflog yn cwtogi 25%.

"Roeddwn yn chwilio am rywle i'w rentu yn yr ardal, ond nawr fydd hyn ddim yn bosib," ychwanegodd.

"Mae'n doriad enfawr.

"Fydda i ddim yn gallu gwneud dim byd, fydd gen i ddim arian."

Cynnydd

Yn 1997 fe wnaeth bob un o gynghorau'r DU arwyddo Cytundeb Statws Sengl mewn ymgais i ddod â diwedd ar gyflogau annheg o fewn llywodraeth leol, yn enwedig y gwahaniaeth rhwng dynion a merched.

Fe wnaeth prif weithredwr Cyngor Sir Y Fflint, Colin Everett, gadarnhau bod llythyrau yn cael eu hanfon i tua 6,000 o'r 9,000 o staff sy'n nodi eu graddau newydd a'u cyflogau newydd o dan y cytundeb.

Dywedodd Mr Everett y bydd hanner y rhai fydd yn cael eu heffeithio gan y newid yn gweld cynnydd yn eu cyflogau a thri chwarter ohonyn nhw yn gweld cynnydd yn eu graddau.

Ond fe wnaeth gadarnhau y bydd rhai gweithwyr yn wynebu colli rhywfaint o'u cyflogau.

"Mae 'na lawer o newidiadau cadarnhaol, ond mae'n amlwg bod 'na nifer yn emosiynol hefyd," meddai.

"Yr hyn yr ydym wedi ei gadarnhau ydi gwarchod cyflog unrhyw un sy'n wynebu gostyngiad am ddwy flynedd.

"Rydym yn deall ac yn cydymdeimlo ac fe fyddwn yn siarad gyda'r gweithwyr dros yr wythnosau a misoedd nesaf."

Ychwanegodd y bydd gan bob aelod o staff yr hawl i apelio yn erbyn unrhyw newid.

Ym mis Tachwedd fe fydd aelodau'r undeb yn pleidleisio ar y ffaith a ydi hyn yn deg ac yn dderbyniol.HEFYD
Her cyflog cyfartal i gynghorwyr
05 Mai 08 |  Newyddion
Angen cyfle cyfartal mewn ysgolion
03 Rhag 01 |  Newyddion
Llai o dÔl i fenywod o hyd
15 Chwef 06 |  Newyddion
Datgelu cyflogau gweithwyr cyngor
17 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific