British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Hydref 2009, 08:02 GMT 09:02 UK
Adroddiad yn dweud fod ysmygu yn costio £1m y dydd i'r Gwasanaeth Iechyd

Dynes yn ysmygu
Bob blwyddyn bydd 6,000 o bobl yn marw yng Nghymru o ganlyniad i ysmugu

Mae ffigyrau newydd yn awgrymu bod ysmygu yn costio dros £37 miliwn yr wythnos neu £1 miliwn y dydd i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Dywed yr adroddiad, gafodd ei gomisiynu gan ASH Cymru a Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru, bod afiechydon sy'n gysylltiedig ag ysmygu wedi costio ar gyfartaledd o £386 miliwn yn 2007/08.

Yn ôl y gwaith ymchwil mae ysmygu yn gyfrifol am tua 22% o gostau mynediad oedolion, dros £235 miliwn y flwyddyn.

Mae Tanya Buchanan o ASH Cymru yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i gyflwyno strategaeth rheoli tobacco.

Caiff yr adroddiad ei gyflwyno mewn cynhadledd strategaeth rheoli tobacco yng Nghaerdydd gan Yr Athro Ceri Phillips o Brifysgol Abertawe.

Salwch tymor hir

Dywed hefyd bod £43 miliwn yn cael ei wario hefyd ar ymgynghoriadau meddygon teulu.

Mae 6,000 o bobl yng Nghymru yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i ysmygu.

Dywed yr adroddiad y bydd mwy yn dal i farw bob blwyddyn, neu yn diodde salwch tymor hir petai'r lefelau yma yn parhau.

PRIF GANLYNIADAU'R ADRODDIAD
Ysmygu yn costio ar gyfartaledd £386 miliwn yn 2007/08 i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru; cyfystyr â £129 y person, 7% o gyfanswm gwariant gofal iechyd yng Nghymru.
£235.6 miliwn yn cael ei wario ar fynediad ysbyty (22% o'r cyfanswm)
£43.1 miliwn yn cael ei wario ar ymgynghoriad meddyg teulu (13%)
£21.5 miliwn yn cael ei wario ar fynychu fel claf allanol (6%)
£6.2 miliwn yn cael ei wario ar ymgynghoriadau nyrs meddygfa (12%)
£79.3 miliwn yn cael ei wario ar bresgripsiwn (14%)
Ffynhonnell: Adroddiad ASH Cymru a Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru

Mae'r adroddiad yn nodi y byddai'r arian fyddai'n cael ei arbed yn gallu talu am wasanaethau eraill, Ysbyty Plant Cymru, brechiadau ffliw moch, fel dwy enghraifft.

"Dydi'r adroddiad ddim yn cynnwys y costau sylweddol i economi Cymru," meddai Ms Buchanan.

"Mae 'na gost emosiynol hefyd i aelodau'r teulu sy'n gweld eu hanwyliaid yn diodde."

Dywedodd Delyth Lloyd, o Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru, bod rhaid ystyried canlyniadau'r adroddiad yma gan eu bod yn "bryder gwirioneddol i bawb sy'n creu polisïau iechyd cyhoeddus yng Nghymru"

"Mae ysmygu yn ddibyniaeth ers plentyndod," meddai.

"Mae plentyn sy'n cael ei eni eleni a fydd byth yn ysmygu, yn byw ar gyfartaledd 10 mlynedd yn fwy na phlentyn fydd yn ysmygu.

"Mae'n anoddach i rywun sydd wedi dechrau ysmygu pan yn ifanc i roi'r gorau iddi ac felly mae'n bwysig ein bod yn rhwystro pobl ifanc i gychwyn ysmygu a sicrhau bod y gefnogaeth, y cyngor a'r driniaeth orau posib ar gael i'r rhai sydd ei angen."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad bod taclo ysmygu wedi ei osod fel blaenoriaeth a bod arwyddion cadarnhaol bod yr agwedd tuag at ysmygu yng Nghymru yn newid.

"Mae gwaith ymchwil sydd wedi cael ei gomisiynu ganddo ni yn dangos bod y gwaharddiad ysmygu a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2007 wedi cael effaith sylweddol ar arferion ysmygu," meddai'r llefarydd.

"Mae 'na adroddiadau bod pobl yn dweud eu bod yn ysmygu llai ac yn meddwl am roi'r gorau iddi.

"Mae ymgyrchoedd i atal pobl ifanc rhag trio tybaco yn dechrau llwyddo.

"Cafwyd gostyngiad yn nifer y bechgyn 15 i 16 oed sy'n ysmygu o 21% yn 1998 i 12% yn 2006.

"Ac mae'r ffigwr o ran ysmygu ymhlith merched yr un oed wedi gostwng o 29% yn 1998 i 23% yn 2006."HEFYD
Cyngor atal ysmygu i gleifion
26 Maw 09 |  Newyddion
Smygwyr yn sarhau staff
17 Maw 09 |  Newyddion
Gwahardd ysmygu: 'Llwyddiant'
02 Ebr 08 |  Newyddion
Plant: Meddwi ddwywaith cyn 13
18 Meh 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific