British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Hydref 2009, 07:28 GMT 08:28 UK
Pwy fydd yn olynu Morgan?

Rhodri Morgan yn nghynhadledd y Blaid Lafur
Fe fydd Rhodri Morgan yn rhoi'r gorau i'w arweinyddiaeth ym mis Rhagfyr

Owain Clarke
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Edwina Hart
Edwina Hart
Mae gan y Gweinidog Iechyd enw am fod yn ddiflewyn ar dafod. Cyn ei hethol i'r cynulliad roedd hi'n weithgar yn yr undebau llafur ac mae disgwyl iddi gael cryn gefnogaeth oddi wrthyn nhw.

Ar ôl i Rhodri Morgan gyhoeddi ei ymddeoliad ddydd Iau a'i fwriad i gamu o'r neilltu fel arweinydd a Phrif Weinidog Cymru ym mis Rhagfyr mae'r sylw yn troi at y ras i'w olynu.

Y disgwyl yw y bydd 'na dri ymgeisydd.

Y tri enw sydd wedi eu crybwyll ydi Cwnsler Cyffredinol Cymru Carwyn Jones, y Gweinidog Iechyd, Edwina Hart, ac Aelod Cynulliad Merthyr Tudful a Rhymni Huw Lewis.

Mae Mr Jones a Mr Lewis eisoes wedi mynegi eu diddordeb ond dyw Ms Hart ddim wedi cyhoeddi ei bwriad yn swyddogol.

Cyfarfodydd

Fe fydd yr ymgyrch yn dechrau'n swyddogol am hanner dydd ddydd Gwener.

Carwyn Jones
Carwyn Jones is  AM  for Bridgend and  assembly government Counsel General
Ffefryn y bwcis. Bargyfreithiwr cyn mentro i fyd gwleidyddiaeth. Fel gweinidog amaeth fe gafodd ei ganmol am ei waith yn ystod argyfwng clwy'r traed a'r genau. Yr unig ymgeisydd sy'n rhugl yn y Gymraeg.

Er mwyn cymryd rhan yn y ras rhaid i bob ymgeisydd gael cefnogaeth o leia chwech AC Llafur.

Wedyn fe fydd cyfle i'r ymgeiswyr annerch aelodau Llafur mewn cyfres o gyfarfodydd.

Yn y pen draw fe fydd pleidlais ffurfiol, pleidleisiau aelodau etholedig y blaid (Aelodau Cynulliad, Aelodau Seneddol ac Aelod Seneddol Ewrop) yn cyfateb i draean y cyfanswm.

Bydd pleidleisiau aelodau cyffredin o'r blaid yn cyfateb i draean arall.

Gan yr undebau a chymdeithasau llafur yng Nghymru y mae'r traean olaf.

Cyllideb

Bydd gan ymgeiswyr 10 niwrnod i ddatgan eu bwriad i sefyll a dangos bod ganddyn nhw'r gefnogaeth angenrheidiol.

Huw Lewis
Huw Lewis
Cyn-ddirprwy weinidog yn Llywodraeth y Cynulliad. Fe gollodd ei swydd pan ffurfiodd Llafur glymblaid â Phlaid Cymru - ar ôl iddo wrthwynebu'r cytundeb. Mae'n cael ei ystyried yn rhan o asgell chwith y blaid.

Mae disgwyl i'r holl broses bara am ddau fis.

Fe fydd Mr Morgan yn aros yn ei swydd tan y bydd Cyllideb 2010-11 Llywodraeth y Cynulliad wedi ei setlo ar ar Ragfyr 8.

Pwyllgor gwaith y blaid fydd yn goruchwylio'r etholiad.

Mae 'na 36 aelod o'r tri grŵp - yr aelodau etholedig, yr undebau a chymdeithasau Llafur, a'r aelodau cyffredin.HEFYD
Olynydd Morgan: Ras yn dechrau
05 Hyd 09 |  Newyddion
Rhodri'n rhoi'r gorau i'w swydd
01 Hyd 09 |  Newyddion
Rhodri: 'Dim penderfyniad eto'
28 Medi 09 |  Newyddion
Y dyn mor boblogaidd ag erioed
01 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific