British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

GWERS 5: RHOI'R NEWYDDION MEWN TREFN

Bwletin Ysgol

Y wers hon yw'r bumed mewn cyfres o chwech sy'n egluro'r broses mae newyddiadurwyr proffesiynol yn ei dilyn wrth lunio'r newyddion.

AMCANION

Gallu gwneud penderfyniadau hyblyg am:

• Destun

• Trefn

• Nifer

• Hyd

straeon newyddion mewn bwletin, neu dudalen flaen newyddion, ar gyfer cynulleidfa ddiffiniedig.

GWEITHGAREDDAU AC ADNODDAU

  Gweithgaredd Adnoddau Dewis technoleg isel
1 Fideo: Cynghorion Huw Edwards Mynediad i'r rhyngrwyd neu DVD Taflen waith 5.1
2 Trefn y rhaglen Meddalwedd sioe sleidiau (ar gyfer opsiwn TG) Taflen waith 5.2, papurau newydd neu dudalennau wedi'u hargraffu o wefan y BBC
3 Newyddion sy'n torri Meddalwedd sioe sleidiau (ar gyfer opsiwn TG) Taflen waith 5.2, papurau newydd neu dudalennau wedi'u hargraffu o wefan y BBC
4 Daliwch i wylio Meddalwedd sioe sleidiau (ar gyfer opsiwn TG) Taflen waith 5.2

GWEITHGAREDD CYNTAF

1. Fideo: Cynghorion Huw Edwards

Cynghorion Huw: Rhoi'r newyddion mewn trefn

Mae myfyrwyr yn gwylio'r fideo gan Huw Edwards, ac yna'n rhoi'r cynghorion ar waith gan ddefnyddio'r daflen waith.

1. Dewis technoleg isel yn hytrach na fideo

Gan ddefnyddio'r daflen waith uchod mae myfyrwyr yn cysylltu pob delwedd o'r storifwrdd â'r ymadrodd perthnasol o sgript Huw.

Cyngor i athrawon: Gellir defnyddio'r daflen waith hon hefyd fel gweithgaredd ar gyfer y grŵp llawn.

PRIF WEITHGAREDDAU

2. Y drefn ddarlledu

Cyflwynwch y sefyllfa hon: Rydych yn cynhyrchu bwletin newyddion teledu ar gyfer pobl yn eu harddegau.

Mae gyda chi le ar gyfer CHWE stori.

Mewn parau, a chan ddefnyddio:

• Gwefannau newyddion, straeon wedi'u hargraffu o Newyddion BBC neu Ffeil (dewis technoleg isel), a/neu bapurau newydd


Mae angen i chi gynnwys prif stori a stori i gloi. Efallai y byddwch am gynnwys crynodeb newyddion, ac os felly, rhowch y straeon sydd wedi'u grwpio at ei gilydd yn UN slot stori ar y daflen waith.

Cyngor i athrawon: Er mwyn gwneud y gweithgaredd hwn yn fwy o her, gosodwch derfyn o dri munud (yn hytrach na chwe stori). Yna bydd myfyrwyr yn gorfod cydbwyso ansawdd y straeon gyda dyfnder y wybodaeth ym mhob un.

2. Trefn rhaglen TG

Gan ddefnyddio meddalwedd sioe sleidiau, mae myfyrwyr yn creu galeri lluniau chwe sleid, gan ddefnyddio Yr Wythnos mewn Lluniau BBC fel enghraifft.

Golygu eitem newyddion teledu
Golygu eitem ar gyfer ei ddarlledu ar deledu

Defnyddir dyddiad i ddangos newyddion yr wythnos.

Mae'r adran GALERÏAU ARCHIF yn darparu lluniau'r wythnosau blaenorol.

Sleid 1 yw'r stori sy'n arwain a sleid 6 yw'r stori i gloi.

Dylai myfyrwyr ddefnyddio lluniau y mae ganddyn nhw'r hawl i'w defnyddio yn unig.

3. Penderfyniadau golygyddol a newyddion sy'n torri

Mae parau'n cyfuno i ffurfio grwpiau bychain, ac mae myfyrwyr yn llunio trefn ddarlledu newydd gyda CHWE stori, gan drafod pa straeon i'w cynnwys, a'u lle yn y drefn ddarlledu.

Eglurwch: Yn y BBC, mae golygydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Efallai y bydd myfyrwyr am wneud yr un peth ar y Diwrnod Newyddion.

Torrwch ar draws y myfyrwyr i gyhoeddi newyddion sy'n torri. Efallai bod stori newyddion yn torri ar dudalen flaen gwefan Newyddion BBC neu Newyddion Saesneg y BBC Edrychwch am y graffeg Breaking News neu Newydd Dorri. Os na, edrychwch ar y dyddiad (uwchben pob tudalen newyddion, mewn llwyd) er mwyn dod o hyd i stori ddiweddar.

Mae angen i bob grŵp benderfynu:

• A ydyn nhw am gynnwys y stori newyddion hon sy'n torri

• Ble i'w gosod yn y drefn ddarlledu

• Yr effaith ar weddill y bwletin. A oes angen felly gollwng stori arall?

GWEITHGAREDD Y GRŴP LLAWN

4. Daliwch i wylio

Mae pob grŵp yn cyflwyno eu trefn ddarlledu i weddill y dosbarth - eu cynulleidfa.

Mae'r dosbarth yn codi ar eu traed, i ddangos eu bod nhw'n gwrando ar y bwletin. Unwaith eu bod yn colli diddordeb, maen nhw'n eistedd, gan ddangos yr adeg y byddan nhw'n rhoi'r gorau i wylio, gwrando neu ddarllen.

Y grŵp sy'n dal diddordeb a sylw mwyafrif y gynulleidfa am yr amser hwyaf yw'r enillydd!

Gofynnwch i fyfyrwyr: Pam bod y drefn ddarlledu hon wedi cynnal eich diddordeb?

Mae'r wers hon wedi'i chymeradwyo gan Goleg Newyddiaduraeth y BBC.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific