British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

GWERS 4: RHOI'R NEWYDDION AT EI GILYDD

Bwletin Ysgol

Y wers hon yw'r bedwaredd mewn cyfres o chwech sy'n egluro'r broses mae newyddiadurwyr proffesiynol yn ei dilyn wrth lunio'r newyddion.

AMCANION

  • Deall y berthynas rhwng geiriau adroddiad newyddion a'r deunydd ychwanegol gan gynnwys dyfyniadau, sain, fideo, lluniau llonydd a graffeg.
  • Adolygu hawlfraint

GWEITHGAREDDAU AC ADNODDAU

  Gweithgaredd Adnoddau Dewis technoleg isel
1 Fideo: Cynghorion Huw Edwards Mynediad i'r rhyngrwyd neu DVD Taflen waith 4.1
2 Dechrau gyda sgript Taflen waith 3.2, Mynediad i'r rhyngrwyd Taflen waith 3.2, tudalennau wedi'u hargraffu o wefan y BBC
3 Dewis dyfyniadau Papur a phensil, Taflen waith 3.2 Papur a phensil, Taflen waith 3.2
4 Ychwanegu graffeg gwybodaeth Mynediad i'r rhyngrwyd, Taflen waith 3.2 Tudalennau wedi'u hargraffu o wefan y BBC, Taflen waith 3.2
5 Cynulleidfa feirniadol Dim Dim

GWEITHGAREDD CYNTAF

1. Fideo: Cynghorion Huw Edwards

Cynghorion Huw: Rhoi'r newyddion at ei gilydd

Mae myfyrwyr yn gwylio'r fideo gan Huw Edwards, ac yna'n galw ei gynghorion i gof gan ddefnyddio'r daflen waith.

1. Dewis technoleg isel yn hytrach na'r fideo

Gan ddefnyddio'r daflen waith uchod mae myfyrwyr yn cysylltu pob delwedd storifwrdd â'r ymadrodd perthnasol o sgript Huw.

Cyngor i athrawon: Gellir defnyddio'r daflen waith hon hefyd fel gweithgaredd i'r grŵp llawn.

PRIF WEITHGAREDDAU

CYNNWYS YR ADRODDIAD
Geiriau
Dyfyniadau
Fideo
Sain
Lluniau llonydd (ffotograffau)
Graffeg

2. Dechrau gyda sgript

Mae myfyrwyr yn dewis / cyfieithu yr adran ddiweddaraf o sgript bwletin Newyddion Byd-eang y BBC i blant i blant ac yn ei chopïo, neu'n ei gludio, i Daflen waith 3.2: Ysgrifennu a rhoi'r newyddion at ei gilydd. Fel dewis technoleg isel, mae athrawon yn . dewis y sgript ac yn argraffu copïau

Fel arall, mae myfyrwyr yn parhau i weithio ar y daflen waith ddefnyddion nhw yn ystod gwers 3: Ysgrifennu'r Newyddion.

3. Dewis dyfyniadau

Mae'r myfyrwyr yn cynllunio UN cwestiwn agored fydd yn annog pobl i roi eu barn ar y pwnc newyddion.

Golygu Radio
Gweithio ar olygu eitem newyddion

Maen nhw'n gwneud VOX POPs (llais y bobl) o aelodau'r grŵp (rhwng 3 a 5 person), gan nodi eu henwau a'u barn.

Cyngor i athrawon: Mae myfyrwyr yn ymateb yn dda i wneud vox pops gyda phobl o'r tu allan i'r dosbarth. Creodd un athro ffurflen ganiatâd ar gyfer hyn.

Mae myfyrwyr yn dewis y DDAU ddyfyniad gorau ac yn eu gosod yn y golofn ar yr ochr chwith ar daflen waith 3.2: Ysgrifennu a rhoi'r newyddion at ei gilydd gan nodi ble y byddan nhw'n eu gosod yn y sgript (gan ddefnyddio saeth, er enghraifft).

Os oes angen, maen nhw'n ail-ysgrifennu'r sgript sy'n amgylchynu'r dyfyniadau, er mwyn i'r geiriau a'r dyfyniadau gydweithio'n well.

4. Ychwanegu graffeg gwybodaeth

Dangoswch enghreifftiau i fyfyrwyr o graffeg gwybodaeth o wefan Newyddion y BBC. Mae'r stori hon am gynhesu byd-eang yn cynnwys dwy enghraifft. Fel dewis technoleg isel, mae'r athrawon yn dewis y sgript ac yn argraffu copïau.

Mae myfyrwyr yn llunio graffeg gwybodaeth am eu testun newyddion, yn y golofn ar yr ochr chwith ar y daflen waith, fydd yn ymddangos y tu ôl i'r cyflwynydd wrth iddyn nhw ddarllen y sgript. Mae angen iddyn nhw benderfynu ar ba air y bydd yn ymddangos (mewn) ac ar ba air y bydd yn diflannu (allan), a nodi hynny ar y daflen waith, er enghraifft:


Dyfyniadau, sain, fideo, lluniau llonydd, graffeg

Geiriau

Amser
Gall / tymheredd / y 1 eiliad
  ddaear / aros / tua'r 2 eiliad
  un / peth / am  3 eiliad
  ddegawd, / medd / gwyddonwyr.  4 eiliad
 Graffeg gwybodaeth o'r tymheredd yn codi - mewn ar Ond - allan ar 2020 Ond / dywed / arbenigwyr  5 eiliad
  ar / yr / hinsawdd  6 eiliad
  y / bydd / y  7 eiliad
  tymheredd / yn / codi  8 eiliad
  erbyn / tua / 2020.  9 eiliad

Atgoffwch fyfyrwyr am hawlfraint, fel y trafodwyd yng Ngwers 2: Casglu'r Newyddion

GWEITHGAREDD Y GRŴP LLAWN

5. Cynulleidfa feirniadol

Mae llond llaw o fyfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith. Mae gweddill y grŵp yn gweithredu fel cynulleidfa feirniadol, yn gwneud sylwadau ar yr hyn sy'n gweithio'n dda - a pham - a beth y gellid ei wella - a sut.

Mae'r wers hon wedi'i chymeradwyo gan Goleg Newyddiaduraeth y BBC.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific