British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 30 Medi 2009, 11:19 GMT 12:19 UK
'Steddfod nl ar l 30 mlynedd

Tref Wrecsam
Mae 'na edrych mlaen at ymweliad yr Eisteddfod 'r dref

Roedd dros 250 o bobl mewn cyfarfod cyhoeddus yn Wrecsam nos Fawrth i wahodd yr Eisteddfod Genedlaethol i'r ardal yn 2011.

Cafodd arweinydd Cyngor Wrecsam Aled Roberts ei ethol yn Gadeirydd y pwyllgor gwaith.

Roedd yna anogaeth i bobl ymuno gyda nifer o bwyllgorau dros y ddwy flynedd nesaf i drefnu'r brifwyl.

Mae'n bosib y bydd yn rhai i'r gronfa leol godi hyd at £140,000.

Dyma fydd y tro cynta mewn 30 o flynyddoedd i'r wyl ymweld ag ardal Wrecsam.

Yn 2011 fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dathlu 150 mlynedd ers ei sefydlu ar ei ffurf bresennol.

Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ar dir fferm Lower Bers ar gyrion y dref.

Pobl newydd a phobl ifanc

"Mae'n anodd credu bod dros 30 mlynedd wedi pasio ers i'r Eisteddfod Genedlaethol ymweld ag ardal Wrecsam," meddai Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod.

"Rydym ni a phobl yr ardal yn edrych ymlaen yn eiddgar i ddychwelyd i'r ardal yn 2011.

"Yn sicr mae angen lot o bobl i ymuno gyda thua 13 neu 14 o bwyllgorau, o rai testunol i rai technegol.

"Rydym yn chwilio am doreth o bobl, bobl su'n cymryd diddordeb yn eu meysydd, ond hoffwn weld pobl newydd, pobl ifanc fel y bydd Eisteddfod 2011 yn destun balchder."

Roedd y cyfarfod nos Fawrth yn Ysgol Clywedog ar Ffordd Rhuthun, tafliad carreg o'r safle.

Fe ychwanegodd Mr Edwards bod 'na drafodaethau mewnol eisoes wedi bod o ran meddwl am ddathliadau 150 mlynedd ers sefydlu'r brifwyl fel y mae.

"Rydym yn mawr obeithio y gallai rhai o'r cynlluniau gael eu cynnwys yn y testunau fydd yn cael eu dewis gan y pwyllgorau lleol," meddai.

Dalgylch

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith Aled Roberts fod nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir ar gynnydd.

"Ar ran y cyngor fe wnaethom addewidion ac mae'n bwysig ein bod yn dangos bod y frwydr ieithyddol yn cymryd lle yma ers degawdau.

"Mae'r newidiadau yn galonogol iawn a nifer y siaradwyr Cymraeg yn cynyddu.

"Yn ystod y ddwy flynedd nesa, gobeithio y bydd y cyngor yn cymryd camau pendant tuag at sefydlu'r chweched ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal."

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, y bydd dalgylch y brifwyl yn cyd-fynd â ffiniau Sir Wrecsam.

"Ond dydi hynny ddim yn gwahardd neb o'r tu allan i ymuno yn y trefniadau.

"Rwy'n tybio y bydd rhaid i'r gronfa leol godi o leiaf £300,000, o bosib £320,00 neu £340,000 wrth i'r brifwyl gostio tua £3.5 miliwn."

Etholwyd Philip Davies yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith a Gareth Thomas yn ysgrifennydd.

Mae tua 160,000 o ymwelwyr yn ymweld â'r brifwyl yn flynyddol.

Fe fydd yr Eisteddfod yn 2011 yn cael ei chynnal o Orffennaf 30 tan Awst 6.HEFYD
Cyhoeddi lleoliad Prifwyl 2011
06 Awst 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific