British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 30 Medi 2009, 06:40 GMT 07:40 UK
Cam-drin: 'Heb eu hymchwilio'

Peter Tyndall
Dywedodd Peter Tyndall bod 'na fethiannau yn yr adran

Ni ddeliodd adran gwasanaethau cymdeithasol â honiadau bod menyw fregus wedi ei cham-drin yn gorfforol mewn canolfan ddydd, yn ôl adroddiad.

Fe gasglodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru fod gwendidau yng ngwasanaethau anableddau dysgu Cyngor Sir Caerfyrddin - oedd yn golygu bod staff mewn perygl.

Mae'r cyngor sir wedi ymddiheuro ac wedi dweud bod camau wedi eu cymryd i wella'r sefyllfa cyn i'r adroddiad gael ei gyhoeddi.

Fe argymhellodd yr Ombwdsmon, Peter Tyndall, y dylai'r wraig dderbyn £500.

"Roedd yr honiadau'n cynnwys y canlynol, fod dau aelod o staff wedi ei tharo ar ei hwyneb a heb roi bwyd iddi."

Mae'r adroddiad wedi dweud bod Ms West, gweithiwr gweinyddol yn y ganolfan i bobl ag anabledd dysgu difrifol, wedi gwneud y sylw gyntaf am gamdriniaeth y wraig, Sally, ym mis Hydref 2005.

Ar ôl ail achos o gamdrin ym mis Gorffennaf 2006 fe dynnodd Ms West sylw at yr achos cyntaf a'r ffaith nad oedd y cyngor wedi ymchwilio'n llawn.

Diffyg arweiniad

Dywedodd yr Ombwdsmon nad oedd yr adran gwasanaethau cymdeithasol wedi delio â'r achos yn iawn.

Fe gasglodd fod achosion o gamweinyddu difrifol ac nad oedd y cyngor wedi ymateb yn ddigonol i gam-drin Sally a chwynion Ms West.

Roedd tystiolaeth o fethiannau rheoli yn y tîm gwasanaethau anableddau a diffyg arweiniad ac atebolrwydd.

Roedd 'na fethiant i ddilyn y safonau lleiaf a hyn yn golygu bod staff a defnyddwyr mewn perygl.

Dywedodd Mr Tyndall fod cynllun gwaith wedi cael ei gyflwyno ers y digwyddiad.

"Mae'r gwelliannau yn arwain at y canlyniadau sydd eu hangen ond mae'n rhy gynnar i ddweud a fydd y newidiadau eraill yn effeithiol."

Fe fydd yn cyflwyno'r adroddiad i Gyngor Gofal Cymru ac Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn sicrhau bod y newidiadau'r cyngor yn effeithiol.

'Cymryud camau'

Dywedodd y cyngor sir fod pawb oedd yn gysylltiedig â'r digwyddiad ddim yn gweithio bellach yn y ganolfan ddydd.

"Rydym yn derbyn adroddiad yr Ombwdsmon ac yn ymddiheuro'n llawn am y boen achoswyd i'r achwynydd.

"Rydym wedi cymryd camau cyn cyhoeddi'r adroddiad ...

"Beth amser yn ôl fe gafodd nifer o weithiwr eu disgyblu, gan dawelu meddwl gofalwyr a defnyddwyr y gwasanaeth nad yw'r rhai oedd yn rhan o'r achosion bellach yn cael eu cyflogi yn y ganolfan o dan sylw."

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai y Cyngor, Bruce McLernon, y byddan nhw'n edrych eto ar yr adroddiad i weld a oes 'na gamau pellach sydd angen eu cymryd i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific