British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Medi 2009, 07:06 GMT 08:06 UK
Cyfieithu: Dal yn bwnc llosg

Y Senedd ym Mae Caerdydd
Mae Cofnod y Trafodion wedi bod yn ddwyieithog ers sefydlu'r cynulliad yn 1999

Wrth i aelodau'r Cynulliad ail ymgynnull ym Mae Caerdydd ddydd Mawrth mae trefn gyfieithu'r Cofnod yn parhau yn bwnc llosg.

Ar ôl penderfynu rhoi'r gorau i gyfieithu areithiau ar lawr y cynulliad o'r Saesneg i'r Gymraeg fe wnaeth Comisiwn y Cynulliad ailystyried brynhawn Llun.

Yr addewid yw y bydd fersiwn ysgrifenedig dwyieithog yn Y Cofnod, Hansard Cymru - ond o fewn rhwng tri a 10 niwrnod nid 24 awr.

Roedd Bwrdd yr Iaith wedi bygwth mynd i gyfraith am fod y drefn gyfieithu'n newid.

Yn y cyfamser, roedd pedwar Aelod Cynulliad - Alun Davies, Rhodri Glyn Thomas, Paul Davies a Jenny Randerson - wedi llunio cynnig yn beirniadu'r penderfyniad gwreiddiol i beidio â chyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg.

'Cyfartal'

Er gwaetha penderfyniad diweddara'r comisiwn, mae'r pedwar wedi cadarnhau na fyddan nhw'n tynnu eu cynnig yn ôl, cynnig sy'n beirniadu sut mae'r comisiwn wedi trafod y sefyllfa ac yn galw am "adolygiad trylwyr" o'r mater.

Ddydd Mawrth dywedodd Alun Davies, AC Canolbarth a Gorllewin Cymru dros y Blaid Lafur: "Rydyn ni'n gofyn i'r Comisiwn i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal. Mae mor syml â hynny."

Ac yn ôl y bargyfreithiwr Gwion Lewis, mae'r "drws yn gil agored" i herio penderfyniad y comisiwn yn gyfreithiol o hyd.

"A fyddwn ni'n gorfod disgwyl rhwng tri a 10 niwrnod am gyfieithiadau i'r Saesneg? Os na fyddwn, ni fydd y Comisiwn yn gallu honni eu bod yn trin y ddwy iaith yn gyfartal.

"Ddwy flynedd yn ôl yn eu cynllun iaith fe ddywedodd y cynulliad y byddai 'na gyfieithiad air am air o bob cyfarfod llawn ac na fyddai newid yn digwydd i'r cynllun cyn ymgynghoriad gyda Bwrdd yr Iaith.

"Mae'r newid yma yn newid sylweddol i'r drefn bresennol".

Ym mis Awst penderfynodd y comisiwn na fyddai areithiau aelodau yn cael eu cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg - er mwyn ceisio arbed tua £250,000 y flwyddyn.

'Dyletswydd'

"Fel prif sefydliad democrataidd Cymru mae gan y cynulliad ddyletswydd i alluogi Aelodau'r Cynulliad a holl bobl Cymru i gael gwybodaeth am y broses ddemocrataidd yn eu dewis iaith - drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg - ac i gyfrannu'n llawn at y broses honno," meddai Llywydd y Cynulliad, Dafydd Elis Thomas, brynhawn Llun.

"Ers 2007 mae Comisiwn y Cynulliad wedi datblygu ac ehangu'r gwasanaethau dwyieithog a ddarperir gan y cynulliad yn sylweddol."

Yn nghyfarfod y comisiwn ddydd Llun, meddai, rhoddwyd ystyriaeth i sylwadau Aelodau'r Cynulliad ac eraill cyn penderfynu cymryd pedwar prif gam.

'Adolygiad annibynnol'

"Yn gyntaf, byddwn yn parhau i gyfieithu Cofnod y Trafodion o'r Saesneg i'r Gymraeg fel bod cofnod llawn dwyieithog ysgrifenedig yn cael ei gynhyrchu, ond gan wneud hynny o fewn 3 i 10 diwrnod i bob cyfarfod llawn.

"Yn ail, byddwn yn cyfieithu'r holl drafodion sy'n berthnasol i ddeddfwriaeth.

"Yn drydydd, byddwn yn cynnal adolygiad annibynnol i ymchwilio i'n darpariaeth o wasanaethau dwyieithog cyn yr adolygiad ffurfiol o Gynllun Iaith y Cynulliad yn 2010.

"Yn bedwerydd, byddwn yn cymryd camau i gyflwyno deddfwriaeth a fydd yn gosod sylfaen statudol gref i statws y ddwy iaith a ddefnyddir ym musnes y Cynulliad."HEFYD
Cyfieithu: Beirniadu comisiwn
04 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Galw am gyngor cyfreithiol
03 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Cyngor cyfreithiol
02 Medi 09 |  Newyddion
Cynulliad: 'Newid rheol iaith'
06 Awst 09 |  Newyddion
Iaith y Cofnod: 'Statws is'
07 Awst 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific