British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Rhagfyr 2011, 12:17 GMT
Anabledd: Problemau'n parhau

fact here
fact here
fact here
Cadair olwyn
Bydd adroddiad yr elusen yn cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth

Pum mlynedd ar ôl i ddeddf newydd ddod i rym mae pobl anabl yn parhau i wynebu problemau wrth siopa, yn ôl gwaith ymchwil.

Fe wnaeth 'siopwr cudd' ar ran rhaglen radio'r BBC 'Eye on Wales' gael anhawster wrth ymweld ag adeiladau mewn un ardal yng Nghaerdydd.

Dywed y gwaith ymchwil fod problemau o ryw fath yn codi yn y rhan fwyaf o adeiladau.

Mae hyn yn cyd-fynd ag arolwg tebyg gan elusen Anabledd Cymru.

Fe wnaeth yr elusen ofyn i 38 o 'siopwyr cudd' eu cynorthwyo i lunio adroddiad ar yr anawsterau sy'n wynebu pobl anabl.

Yn 2004 fe ddaeth yn ofynnol i siopau a gwasanaethau eraill, fel banciau, swyddfeydd post, llyfrgelloedd a thai bwyta, sicrhau bod mynediad ar gael i bobl anabl.

Cyfathrebu

Mewn adroddiad, sy'n cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth, dywed Anabledd Cymru eu bod yn 'siomedig' fod mynediad i nifer fawr o siopau'r stryd fawr yn parhau'n broblem.

"Mae yna welliant mewn rhai meysydd ond mae angen sicrhau fod y broses o newid yn digwydd yn gynt nag sy'n digwydd ar hyn o bryd," meddai'r adroddiad.

Yn ôl yr adroddiad mae problem hefyd gydag agwedd rhai pobl tuag at yr anabl.

Mae yna gyfeirad hefyd at ddiffyg offer sydd ar gael i gyfathrebu gyda phobl anabl, gan gynnwys y deillion a phobl byddar.

Yn ôl yr adroddiad mae nifer o bobl anabl yn troi eu cefn ar y Stryd Fawr ac yn fwy tebygol o fynd i ganolfannau siopa newydd sydd â chyfleusterau gwell ar eu cyfer.

Yn ôl Rhyan Berrigan, awdur yr adroddiad: "Mae yna ganran uchel o bobl anabl yng Nghymru, dwi'n credu fod o tua 20%.

"Ar hyn o bryd dyw hi ddim yn rhwydd iddynt fynd i siopau'r stryd fawr na defnyddio gwasanaethau -ac mae angen gwella'r sefyllfa."

Fe wnaeth Kay Jenkins, sy'n defnyddio cadair olwyn, ymweld ag adeiladau fel rhan o ymchwil Eye on Wales.

Dywedodd iddi gael problemau mewn wyth allan o ddeg adeilad.

Mae'n dweud iddi fethu a mynd i mewn i un adeilad, tra bod yna ddiffyg troli i'r anabl mewn archfarchnad, a diffyg cownter isel mewn banc.

"Mae yna fodd i newid pethau. Byddai modd gosod ramp symudol, ond dyw'r awydd ddim yno.

"Ma pethau'n gwella, ond mae angen addysgu'r siopau traddodiadol a newid agweddau pobl. Mae gennyf arian fel unrhyw un arall.

Ymgynghori

"Rwy'n gweithio'n llawn amser ac yn cael cyflog da a dwi eisio ei wario.

"Dwi ddim am ei wario drwy ddefnyddio'r rhyngrwyd dwi mo'yn ei wario yn y siop."

Mae Deddfwriaeth newydd ar y gweill gan Lywodraeth San Steffan.

Dywed Anabledd Cymru fod angen cryfhau'r rhannu sy'n ymwneud a hawliau'r anabl.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Llywodraeth y Cynulliad, ei fod o'n ymgynghori gyda grwpiau anabl.

"Byddwn yn hapus i dynnu sylw Llywodraeth San Steffan at broblemau sy'n codi neu'n deillio o waith ymchwil y rhaglen."HEFYD
Croesawu deddf anabledd
01 Hyd 04 |  Newyddion
Anabledd: Dim gwahaniaethau
07 Meh 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific