British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 17 Medi 2009, 06:35 GMT 07:35 UK
Adroddiad yn canmol ysgolion ffydd

plant ar faes chwarae
Lansir yr adroddiad ddydd Iau yng Nghorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru

Mae adroddiad Yr Eglwys yng Nghymru yn dweud bod disgyblion sy'n mynd i ysgolion ffydd yn gwneud yn well na'r cyfartaledd dros Gymru.

Roedd 168 o ysgolion lle mae mwy na 20,000 o ddisgyblion yn rhan o'r adolygiad.

Mae'r adroddiad wedi dweud bod yr ysgolion i'w canmol am osod safonau academaidd uchel a chreu amgylchedd lle mae'r plant yn ffynnu.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn croesawu'r adroddiad ac y bydden nhw'n ystyried yr argymhellion.

Mae'r adroddiad yn argymell bod yr Eglwys yn datblygu gwell strategaeth genedlaethol i gefnogi ysgolion, yn cynyddu'r ddarpariaeth drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ac yn ymwneud mwy â phobl ifanc mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

Dywed yr Eglwys fod bron i 80% o'u hysgolion yn gwasanaethu plant yn eu cymuned heb ystyried crefydd eu rhieni.

Bydd y canlyniadau llawn yn cael eu cyhoeddi ddydd Iau yng nghyfarfod corff llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru yn Llanbedr Pont Steffan.

'Cychwyn gorau posibl'

Wrth groesawu'r adolygiad, dywedodd Archesgob Cymru, y Dr Barry Morgan: "Dengys yr adolygiad hwn yn glir sut y mae ysgolion a chanddynt ethos Gristnogol gref yn annog ein plant ac yn rhoi iddynt y cychwyn gorau posibl mewn bywyd.

Dyna pam bod ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn llwyddiannus a bod galw mawr am leoedd ynddynt.

"Comisiynwyd yr adolygiad am ein bod wedi ymrwymo i addysg a'n bod yn dymuno parhau i weithio, gyda Llywodraeth Cymru, i sicrhau y cynhelir y safonau uchel hyn ac y gall cynifer o ddisgyblion ag y bo modd elwa arnynt."

'Cymunedau'

Mae Anna Brychan, cyfarwyddwr NAHT Cymru, wedi llongyfarch yr Eglwys yng Nghymru ar ganlyniadau'r adolygiad: "Rwy'n annog rhieni wrth ddewis ysgol i'w plant i edrych ar yr hyn y mae'r ysgolion yn eu cynnig, gan gynnwys ysgolion crefyddol, ond i ystyried eu cyflawniadau yng nghyd-destun eu cymunedau."

Ychwanegodd fod cydnabyddiaeth fwy eang am bwysigrwydd ethos ysgol.

Dywed rhai arbenigwyr fod nifer o ysgolion yr eglwys mewn ardaloedd gwledig neu gymharol gyfoethog, a bod hyn yn rhannol yn egluro'r canlyniadau.HEFYD
Buddsoddi £165m mewn addysg
16 Gorff 09 |  Newyddion
Addysg: 'Argyfwng ariannol'
24 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific