British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Medi 2009, 06:58 GMT 07:58 UK
Taith ar feic i achub tai bach

Y cynghorydd Louise Hughes
Mae'r cynghorydd Louise Hughes wedi casglu mwy na 1,000 o enwau ar ddeiseb

Bydd un o gynghorwyr Gwynedd yn cychwyn ar daith feic 63 milltir ddydd Mercher mewn ymdrech i achub 21 o doiledau cyhoeddus sydd dan fygythiad yn y sir.

Bwriad Louise Hughes o blaid Llais Gwynedd yw teithio o'i chartre yn Llanegryn, ger Tywyn, i bencadlys y cyngor yng Nghaernarfon.

Dechrau'r flwyddyn fe bleidleisiodd cynghorwyr o blaid cau'r toiledau erbyn diwedd mis Hydref eleni mewn ymdrech i arbed £133,000.

Fe roddwyd y dewis i gynghorau cymuned dalu'r gost i gadw'r toiledau ar agor.

'Ysgwyddo'r gost'

Ond yn ôl Ms Hughes fe ddylai'r cyngor edrych am ffyrdd eraill o arbed yr arian.

"Byddai cau'r toiledau yn effeithio ar safonau iechyd a glendid," meddai.

"Mae'r sir am i gynghorau cymuned ysgwyddo'r gost, ond dyw hynny ddim o hyd yn bosib," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Oherwydd y ffaith fod disgwyl i Gyngor Gwynedd ddarganfod arbedion sylweddol yn ystod y blynyddoedd nesaf, mae pob un o adrannau'r cyngor yn gweithio i ganfod arbedion posib.

"Fel rhan o'r gwaith hwn, cytunodd cynghorwyr y dylid gweithio i geisio canfod os oes modd cydweithio gyda chymunedau ledled y sir er mwyn ceisio parhau i gynnal nifer o doiledau cyhoeddus.

"Mae'r gwaith hwn yn parhau ac rydym yn hyderus y bydd modd cwblhau trafodaethau gyda nifer o gynghorau cymuned a thref o hyn hyd ddiwedd Hydref er mwyn sefydlu datrysiadau lleol addas."

Dywedodd y llefarydd bod cynllun arloesol sy'n galluogi busnesau a grwpiau cymunedol i agor eu toiledau ar gyfer y cyhoedd wedi profi yn llwyddiannus iawn yn y sir.

"Fel rhan o gynllun newydd gan Lywodraeth y Cynulliad, gall hyd at 35 o fusnesau, canolfannau cymunedol a grwpiau eraill dderbyn hyd at £500 tuag at y gost o adael i'r cyhoedd ddefnyddio eu cyfleusterau, mae 19 sefydliad ledled Gwynedd eisoes wedi eu cadarnhau," ychwanegodd y llefarydd.

"Mae'r arian grant yn sicrhau bod y toiledau yn lân a bod cyfleusterau fel papur tŷ bach, lle i olchi a sychu dwylo a biniau sbwriel ar gael.

"O dan y cynllun, bydd arwyddion dwyieithog yn cael eu darparu i roi yn ffenestri'r adeiladau i adael i bobl wybod bod y toiledau ar agor ar gyfer y cyhoedd.

"Dylai unrhyw fusnes neu grŵp cymunedol sydd â diddordeb yn y Cynllun Grant Toiledau Cyhoeddus gysylltu ag Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd am becyn gwybodaeth a ffurflen gais".HEFYD
Cau tai bach: Corddi'r dyfroedd?
12 Rhag 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific