British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Medi 2009, 07:38 GMT 08:38 UK
Carcharu postfeistr: Tystiolaeth

Noel Thomas
Carcharwyd Noel Thomas am flwyddyn

Wrth i gyn-bostfeistr frwydo i brofi ei fod wedi cael ei garcharu ar gam, mae Aelod Seneddol am gael trafodaeth yn Nhŷ'r Cyffredin ar system gyfrifiadurol y Swyddfa Post.

Cafodd Noel Thomas o Sir Fôn ei garcharu am naw mis yn 2006 ar ôl pledio'n euog i gyhuddiad o gadw cyfrifon ffug.

Ond dywedodd wrth raglen Taro Naw y BBC fod y troseddau wedi digwydd oherwydd nam ar y system gyfrifiadurol - mae'n gwadu iddo wneud unrhyw arian.

Mae'r rhaglen wedi dod o hyd i dystiolaeth sy'n cefnogi amheuon Mr Thomas fod post feistri eraill wedi wynebu'r un problemau.

Dywedodd Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd, David Jones, sydd ag achos tebyg oddi fewn ei etholaeth, fod gan Swyddfa'r Post gwestiynau i'w hateb.

Mae Swyddfa'r Post yn gwadu fod yna broblem gan ddweud bod y system yn gadarn ac yn delio efo miliynau o werthiannau bob dydd a'i bod wedi ennill sawl achos llys ar y mater.

Yn achos Noel Thomas, nôl yn 2005 yng Ngaerwen, Ynys Môn, fe ddechreuodd cyfrifon cyfrifiadurol wythnosol swyddfa bost y pentref ddangos balans oedd yn aml yn fwy na swm yr arian yn y til.

Nam ar system gyfrifiadurol y swyddfa bost oedd ar fai yn ôl Mr Thomas.

£48,000

Er i Noel Thomas ofyn am gymorth Swyddfa'r Post i ymchwilio i'r trafferthion, dywedodd fod yr ymateb yn 'annigonol' hyd nes i'r gwahaniaeth rhwng y balans cyfrifiadurol a'r hyn oedd yn y til gyrraedd £48,000.

Fe gafodd ei arestio a'i gyhuddo o ddwyn yr arian a chadw cyfrifon ffug. Wedi'r achos llys fe'i carcharwyd am flwyddyn.

Dywedodd ei fod wedi pledio'n euog oherwydd ei fod wedi arwyddo bod cofnodion busnes pob diwrnod yn gywir.

Oni bai y byddai wedi arwyddo'r cofnodion, meddai, byddai'r swyddfa yn gorfod cau tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Ar ôl ei ryddhau roedd wedi rhoi'r gorau i geisio profi ei fod yn ddieuog nes iddo dderbyn galwad ffôn y llynedd gan ddyn o Loegr oedd yn dweud i'r union run peth ddigwydd i'w bostfeistres leol ef ym mhentref De Warnborough yn Swydd Hampshire.

Blwch postio
Mae Swyddfa'r Post yn gwadu fod yna broblem gan ddweud bod y system yn gadarn

Roedd Jo Hamilton yn cadw'r siop leol a hi oedd y bostfeistres hefyd nes iddi fynd i drafferthion ar ôl dechrau cael colledion nôl yn 2003.

Bu'n rhaid iddi hi dalu £36,000 yn ôl i'r Swyddfa Bost er iddi ddweud nad oedd hi wedi cymryd yr un geiniog ac mai nam ar y system oedd yn achosi'r problemau. Roedd y pentrefwyr mor bendant ei bod yn ddieuog fel y gwnaethon nhw godi £9,000 o'r arian.

Ddydd Mawrth bydd Taro Naw yn datgelu esiamplau hynod debyg ar hyd a lled y wlad am gyn- bostfeistri sydd wedi colli eu swyddi a'u busnesau - a rhai sydd yn gweithio i Swyddfa'r Post o hyd ond nad oedd am gael eu henwi.

Taro Naw, Dydd Mawrth, Medi 8, BBC Cymru ar S4C.HEFYD
Achub siop a swyddfa bost leol
12 Chwef 09 |  Newyddion
Cau swyddfeydd post: Protestio
07 Awst 08 |  Newyddion
Cau tair swyddfa'r post
04 Meh 08 |  Newyddion
Rhestr o'r 59 swyddfa bost
03 Meh 08 |  Newyddion
31 o swyddfeydd post 'yn cau'
26 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific