British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 2 Medi 2009, 19:11 GMT 20:11 UK
Iaith: Cyngor cyfreithiol

Y Senedd ym Mae Caerdydd
Mae Cofnod y Trafodion wedi bod yn ddwyieithog ers sefydlu'r cynulliad yn 1999.

Mae'r Bwrdd Iaith yn cymryd cyngor cyfreithiol ar ôl i Gomisiwn y Cynulliad wadu fod gan y bwrdd yr hawl i oruchwylio defnydd y cynulliad o'r Gymraeg.

Er bod y cynulliad wedi cymeradwyo cynllun iaith mae'r comisiwn yn gwadu bod unrhyw sail gyfreithiol i'r cynllun hwnnw.

Mae dwy flynedd ers i'r cynulliad llawn fabwysiadau'r cynllun iaith, gan fwriadu iddo fod yn gynllun statudol.

Ond ar ôl i'r bwrdd fygwth sancsiynau yn erbyn y cynulliad oherwydd y penderfyniad i dorri yn ôl ar gyfieithu'r cofnod swyddogol mae prif weithredwr y cynulliad, Claire Clancy, wedi gwadu eu hawl i wneud hynny.

Mae Ms Clancy wedi honni nad oes angen i'r cynulliad gael cynllun iaith o gwbl ac nad oes unrhyw werth statudol i'r cynllun iaith presennol.

Torri'r ddeddf

Mewn llythyr i'r comisiwn yn dilyn cyhoeddi eu penderfyniad i beidio â chyfieithu Cofnod y Trafodion i'r Gymraeg, gwnaeth prif weithredwr y Bwrdd, Meirion Prys Jones godi'r posibilrwydd o gynnal ymchwiliad ar sail Adran 17 Deddf Iaith 1993, sy'n galluogi'r bwrdd i ymchwilio i unrhyw achosion o dorri'r ddeddf.

Yn ôl y bargyfreithiwr, Gwion Lewis, yn y cylchgrawn Barn, mae'r newid polisi o ran iaith y cofnod yn anghyfreithlon ac y byddai'n cael ei wrthdroi gan yr Uchel Lys pe bai'n cael ei herio.

Dywed prif weithredwr y cynulliad, Ms Clancy, mewn llythyr at y bwrdd, nad oes gan y Bwrdd yr hawl i gynnal ymchwiliad, gan nad oes rhaid i'r Cynulliad - yn wahanol i Gomisiwn y Cynulliad - gydymffurfio â'r Ddeddf Iaith.

Cyfarfod llawn

Fe bleidleisiodd cyfarfod llawn o'r cynulliad i fabwysiadu cynllun iaith. Roedd y cynllun hwnnw'n datgan ei fod wedi ei lunio yn unol â chymal 21 o ddeddf iaith 1993.

Pwyllgor o Gomisiwn y Cynulliad - Dafydd Elis Thomas, Chris Franks, William Graham, Peter Black, a Lorraine Barret - benderfynodd na fydd cyfraniadau aelodau yn y Senedd ym Mae Caerdydd yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg.

Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi cadarnhau eu bod nhw wedi derbyn y llythyr gan Ms Clancy, a'u bod am geisio cyngor cyfreithiol cyn ymateb ymhellach.

Mae'r Comisiwn yn gyfrifol am sicrhau bod eiddo, staff a gwasanaethau yn cael eu darparu ar gyfer y Cynulliad.

Yn y cyfamser, dywedodd Gweinidog Treftadaeth Cymru, Alun Ffred Jones, ei fod wedi cysylltu gyda'r Comiswn.

"Mae ambell unigolyn sy'n bryderus ynglŷn â'r penderfyniad gan Gomisiwn y Cynulliad wedi codi'r mater gyda fi ac rwyf wedi ysgrifennu at y Comsiwn i gyfleu'r pryderon hynny.

"Mae unigolion sydd eisiau mynegi eu barn am y penderfyniad yn gallu cysylltu yn uniongyrchol â Chomisiwn y Cynulliad, neu gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg, sy'n gyfrifol am fonitro cynllun iaith y Comisiwn."HEFYD
Cynulliad: 'Newid rheol iaith'
06 Awst 09 |  Newyddion
Iaith y Cofnod: 'Statws is'
07 Awst 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific