British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 2 Medi 2009, 13:19 GMT 14:19 UK
Cyffur yn 'lleihau bwydo o'r fron'

Bwydo o'r Fron
Dywed arbenigwyr bod bwydo o'r fron yn llesol i'r fam a'r plenyn

Gallai cyffuriau sy'n trin gwaedlif wedi genedigaeth effeithio ar allu'r fam i fwydo o'r fron, yn ôl arolwg.

Mae'r arolwg yng nghylchgrawn BJOG yn awgrymu y gallai'r cyffuriau atal cynhyrchu llaeth.

Tîm o Brifysgol Abertawe sy'n gyfrifol am yr ymchwil sy'n cadarnhau bod dos uchel o gyffuriau lladd poen yn cael effaith debyg.

Gallai'r ymchwil daflu golau ar y ffaith nad oes cymaint o gynnydd mewn bwydo o'r fron yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.

Ond mae arbenigwr wedi rhybuddio nad oes canlyniadau pendant yn yr arolwg.

Mae Adran Iechyd Llywodraeth San Steffan yn awgrymu y dylai plant gael eu bwydo o'r fron am chwe mis oherwydd bod y fam a'r plentyn ar eu hennill.

Eu targed yw cynyddu bwydo o'r fron 2% bob blwyddyn.

Dim ond 45% o fabis sy'n cael eu bwydo dim ond o'r fron wythnos ar ôl cael eu geni.

48,000

Mae un o bob pedwar yn derbyn llaeth powdr o'u genedigaeth ymlaen.

Roedd y tîm ymchwil wedi astudio gwybodaeth oddi wrth 48,000 o famau roddodd enedigaeth yn ne Cymru.

Dywedodd y tîm fod cyffuriau oxytocin neu ergometrine yn gallu lleihau'r perygl o waedlif a bod hynny'n gysylltiedig â 7% o ostyngiad yn y nifer sy'n dechrau bwydo o'r fron o fewn 48 awr i enedigaeth.

Ymhlith y rhai na chafodd y cyffur roedd 65.5% wedi dechrau bwydo o'r fron o fewn 48 awr i enedigaeth.

Dywedodd y prif ymchwilydd, Dr Sue Jordan, fod angen mwy o ymchwil.

Ond, meddai, gallai defnyddio cyffuriau ceulo arwain at 50,000 yn llai o blant Prydain yn cael eu bwydo o'r fron bob blwyddyn.

3,000

Ychwanegodd y gallai hyn arwain at 1,000 o blant yn cael eu cofnodi'n ordew a 3,000 o blant yn datblygu asthma.

"Ni ddylid beirniadu triniaethau ar sail yr ymchwil ond mae angen dod o hyd i ffyrdd i leihau'r effaith a chynyddu nifer y rhai sy'n bwydo o'r fron.

"Yn y cyfamser, mae angen rhoi mwy o gefnogaeth i famau ..."

Dywedodd Patrick O'Brien, ymgynghorydd obstetregol a llefarydd ar ran Coleg Brenhinol Obstetryddion a Gynecolegwyr, fod yr ymchwil yn ddiddorol ond bod angen rheolaeth lymach.

"Rhaid ystyried effaith y cyffuriau ochr yn ochr â bwydo o'r fron ac ar hyn o bryd mae budd y cyffuriau yn fwy."

Dywedodd Rosemary Dodds, swyddog polisi Ymddiriedolaeth Brydeinig Geni Plant fod angen mwy o gefnogaeth i famau gychwyn bwydo o'r fron.

"Does 'na ddim digon o gefnogaeth yn aml i famau ac mae'n bwysig bod mamau yn deall y peryglon allai ddigwydd pan maen nhw'n geni plentyn."HEFYD
Hyrwyddo bwydo o'r fron
12 Mai 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific