British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Medi 2009, 06:04 GMT 07:04 UK
Tirlenwi: Cyrraedd targedau

Safle tirlenwi
Y nod yw lleihau gwastraff fel papur, carbord a gwastraff y gegin

Mae pob un o gynghorau sir Cymru wedi llwyddo i gyrraedd targedau 2010 ar gyfer lleihau swm y gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi, yn ôl y ffigurau diweddara.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd, roedd y cynghorau wedi cyrraedd y nod flwyddyn yn gynnar.

Bwriad y targedau yw lleihau gwastraff fel papur, cardbord a gwastraff cegin sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

Dywedodd Jane Davidson, Gweinidog Amgylchedd Cymru, ei bod yn llongyfarch y cynghorau.

"Mae'r ffigurau newydd yn newyddion da sy'n dangos sut mae'r cynghorau yn gwella'u ffyrdd o drin ein gwastraff.

Gwstraff bwyd

"Mae'r syniad y gallwn ni gladdu'n gwastraff yn y tir a'i adael i bydru yn perthyn i oes arall.

"Mae'r tomennydd hyn yn defnyddio tir gwerthfawr a gall y gwastraff sy'n pydru o dan y pridd wneud difrod i'n hamgylchedd trwy gynhyrchu carbon.

% o lwfans tirlenwi sydd wedi ei ddefnyddio
Blaenau Gwent - 72.4%
Pen-y-Bont ar Ogwr - 68.8%
Caerffili - 83.9%
Caerdydd - 79%
Caerfyrddin - 73.3%
Ceredigion - 89.6%
Conwy - 66.3%
Dinbych - 87%
Fflint - 77.6%
Gwynedd - 89.7%
Ynys Môn - 65.8%
Merthyr Tudful - 79.4%
Mynwy - 69.8%
Castell-nedd Port Talbot - 50.4%
Casnewydd - 76.4%
Penfro - 84.8%
Powys - 89.2%
Rhondda Cynon Taf - 82.6%
Abertawe - 67.9%
Torfaen - 72.8%
Bro Morgannwg - 84.1%
Wrecsam - 79.6%
Cyfanswm Cymru - 76.1%
Ffynhonnell: Asiantaeth yr Amgylchedd

"Rhaid i gynghorau ailgylchu mwy o wastraff bwyd er mwyn cyrraedd targed nesa'r Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2013."

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Llywodraeth y Cynulliad buddsoddi £24 miliwn ychwanegol i baratoi ar gyfer casglu a thrin gwastraff y cartref.

Mae 18 o'r 22 cyngor yng Nghymru bellach yn rhedeg gwasanaethau casglu gwastraff bwyd.

Mae adroddiad Asiantaeth yr Amgylchedd yn dangos bod cynghorau yng Nghymru wedi anfon 599,703 tunnell o wastraff bioddiraddadwy i'w dirlenwi yn 2008/09, o'i gymharu â'r lwfans tirlenwi o 788,000 tunnell.

Asiantaeth yr Amgylchedd yw'r corff sy'n monitro'r ffigyrau ar gyfer Cynllun Lwfansau Tirlewni yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae'r ffaith ein bod wedi creu cyfleusterau gwell a bod pobl wedi gwneud ymdrech gwirioneddol i ddidoli'u gwastraff wedi talu ar ei ganfed," meddai Chri Mills, Cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

"Tirlenwi yw'r dull mwyaf anghynaladwy o drin y gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu gennym bob dydd.

"Mae'n creu methan, sydd 20 gwaith yn fwy niweidiol i'r hinsawdd na charbon deuocsid, ac nid yw'r safleoedd hyn yn lleoedd dymunol iawn a dweud y lleiaf. "CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific