British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 27 Awst 2009, 07:27 GMT 08:27 UK
Mwy o garcharorion yn cwyno

Carchar Y Parc
Mae 'na ganmoliaeth a beirniadaeth o Garchar Y Parc

Mae goruchwylwyr annibynnol yn dweud bod 'na gynnydd aruthrol wedi bod yn nifer y cwynion gan garcharorion Carchar Y Parc yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Yn adroddiad blynyddol Bwrdd Monitro Annibynnol y carchar maen nhw'n dweud wrthyn nhw weld cynnydd o 50% yn nifer y cwynion.

Maen nhw hefyd yn bryderus am nad oes yna ddigon o waith i garcharorion i wneud yn y carchar ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Er bod yr adroddiad yn canmol y staff yno am eu hymroddiad, maen nhw hefyd yn feirniadol o'r hyfforddiant mae carcharorion yn ei dderbyn.

Carchar Y Parc ydi un o garchardai mwya'r DU a'r unig garchar preifat yng Nghymru.

Dywed y bwrdd monitro eu bod yn falch o amgylchedd saff a derbyniol i 1,200 o garchar a dynion ifanc.

Mae gan y Bwrdd Monitro Anibynnol 20 aelod sy'n bobl o'r gymuned, pob un ohonyn nhw ag allweddi eu hunain i'r carchar ac felly'n gallu ymweld â'r safle'n ddi-rybydd, ar unrhyw adeg, er mwyn sicrhau bod carcharorion yn cael eu trin yn deg.

Cynnig gwaith

Maen nhw hefyd yn canmol y cysylltiad gyda theuluoedd carcharorion a rheoli cyffuriau.

Ac maen nhw'n canmol ymdriniaeth y carchar nad ydyn nhw'n goddef bwlio.

Ond maen nhw'n pryderu am y cynnydd o gwynion.

Mae'r rhan fwyaf yn ymwneud â gofal iechyd, eiddo a cheisiadau rhai o'r carcharorion i gael eu symud.

Mae'r bwrdd yn annog staff G4S, sy'n rheoli'r carchar, i ddelio gyda hyn ac i wella eu trefn o ddelio gyda'r cwynion.

Ond maen nhw hefyd yn bryderus am nad oes 'na ddigon o lefydd dysgu a llefydd gwaith ar gael.

Mae'r bwrdd yn annog G4S i barhau i roi pwyslais ar addysg.

Ond maen nhw hefyd yn annog y carchar i wneud mwy i gynnig cymorth i'r carcharorion sy'n methu mewn sgiliau darllen a rhifyddeg sylfaenol.

Dywed is-gadeirydd y bwrdd, Jean Davies, bod hi'n bwysig rhoi addysg i garcharorion.

"Mae'n bwysig ein bod yn ymdrin â'r broblem yma ac yn rhoi'r sgiliau iddyn nhw.

"O ran diwydiant a gwaith fe fyddai'n hyfryd iddyn nhw gael hyfforddiant yn y gwaith fel eu bod yn gwneud cwrs arbennig a chael tystysgrif yn y pendraw, rhywbeth i'w helpu i gael gwaith yn y pendraw ar ôl gadael y carchar.

"Dwi'n credu bod pwrpas carchar yn benodol i gosbi ond hefyd i hyfforddi.

"Dyn ni ddim eisiau i'r un rhai ddod i'r carchar dro ar ôl tro.

"Ceisio annog rhai o'r carcharorion i newid ffordd o fyw, i gael gwaith ar y tu fas a chychwyn bywyd newydd."HEFYD
Carchardai Cymru yn 'orlawn'
25 Awst 09 |  Newyddion
£47m i uwchraddio carchar
12 Chwef 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific