British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 8 Awst 2009, 15:55 GMT 16:55 UK
Edrych ymlaen at 2010

Lleoliad Maes Eisteddfod 2010
Lleoliad Maes Eisteddfod 2010

Fe fydd Eisteddfod Genedlaethol 2010 yn cael ei chynnal yng Nglyn Ebwy wrth i drigolion Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd ein gwahodd i'w hardal.

Yn ystod yr wythnos mae cynrychiolwyr o'r sir a'r rhai sy'n gysylltiedig gyda'r brifwyl wedi bod ym Meirionnydd yn annog pobl i ymweld â'u heisteddfod.

Maen nhw hefyd wedi bod yn cael cyngor gan aelodau Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau.

Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ar dir hen weithfeydd haearn y dref.

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, nad tasg hawdd ganddyn nhw wrth droi eu golygon tuag Flaenau Gwent.

"Mae'r sialens sydd o'n blaen yn enfawr," meddai wrth dderbyn y cyfrifoldeb am lywio'r gweithgareddau gan Gadeirydd Pwyllgor Gwaith eleni, Elfyn Llwyd.

Elfyn Llwyd a Richard Davies
Elfyn Llwyd yn dymuno'r gorau i Richard Davies a phrifwyl 2010

"Mae'n rhaid i ni geisio gwerthu Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd i bobl y gogledd a'r gorllewin sydd â darlun o'r cymoedd.

"Dydi'r darlun hwnnw dwi'n siwr ddim yn gywir gan ei fod wedi ac yn newid."

Richard Davies, athro yn Ysgol Gwynllyw yw Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith a'r Cadeirydd ieuengaf yn 31 oed.

Dywedodd ei fod wedi cael croeso enfawr ym Meirionnydd yr wythnos yma ac wedi cael cefnogaeth gan Elfyn Llwyd a'i dîm.

"Dwi'n meddwl bod yr Eisteddfod wedi bod yn ddewr iawn yn dewis dod i'r ardal gyda nifer yn codi cwestiynau am y penderfyniad.

"Ond rydan ni wedi cael ymateb positif iawn iawn i Eisteddfod 2010."

Dywedodd nad yw Glyn Ebwy yn bell o unman a'i fod yn annog unrhyw un sydd â pherthynas neu gysylltiad i fynd yno yn 2010 i weld y cymoedd ar ei newydd wedd ac i ymweld â'r Eisteddfod.

Blwyddyn brysur

"Mae Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd yn le arbennig iawn, yn ddelwedd o Gymru gyda'r mynyddoedd, y pyllau glo a'r corau meibion, y cyfan yn yr ardal.

"Fe fydd 'na flwyddyn brysur ond cyffrous iawn o'n blaen.

"Os gawn ni hanner cymaint o lwyddiant ag y mae'r brifwyl yma ym Meirion wedi bod fe fyddwn ni'n hapus iawn.

PA MOR BELL?
O'r Bala i Lyn Ebwy mewn 2.45 munud
O Gaerdydd i Lyn Ebwy mewn 45 munud
O Wrecsam i Lyn Ebwy mewn 2.45 munud
O Aberystwyth i Lyn Ebwy mewn 2 awr
O Abertawe i Lyn Ebwy mewn awr

"Roedd brwdfrydedd y bobl leol yn amlwg yn y cyhoeddi ac mae'r croeso yn gynnes iawn.

"Mae 'na hanes diwydiannol i'r cymoedd ac mae 'na adfywiad diwydiannol yn digwydd ar hyn o bryd.

"Mae angen adfywiad diwylliannol a dwi'n apelio ar bawb i ddod i'n cefnogi a'n cynorthwyo efo'r broses honno."

Yn ystod yr wythnos mae'r cyhoedd sydd wedi ymweld â'u stondin ar y Maes wedi cael cyfle i ddefnyddio sgriniau arbennig lle allwch chi edrych ar yr ardal, chwilio am stryd benodol, tŷ penodol neu hyd yn oed Faes Eisteddfod 2010, ar safle'r hen weithfeydd haearn yng Nglyn Ebwy.

Mae hwn wedi bod yn boblogaidd iawn gyda'r ymwelwyr yn cael blas eisoes o leoliad prifwyl 2010.

Lleoliad Maes Eisteddfod 2010
Mae'r brifwyl yn cael ei chynnal ar safle'r hen waith haearmEISTEDDFOD MEIRION A'R CYFFINIAU 09


GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific