British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 7 Awst 2009, 05:57 GMT 06:57 UK
Eisteddfod: 'Dim arian newydd'

Alun Ffred Jones
Gweinidog: 'Nid dadlau ydwyf i nad yw'r Eisteddfod yn haeddu mwy'

Mae Gweinidog Diwylliant y Cynulliad Alun Ffred Jones wedi dweud nad oes yna unrhyw arian newydd ar gael ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

Roedd swyddogion yr Eisteddfod wedi dadlau bod ar yr Eisteddfod angen £180,000 yn ychwanegol yn flynyddol.

Gwnaed y cais yn dilyn adroddiad annibynnol oedd yn dweud nad oedd modd cynnal yr Eisteddfod ar ei ffurf bresennol oni bai ei bod hi'n cael rhagor o gymorth.

Yn sgil yr adroddiad yn Nhachwedd 2008 dywedodd penaethiaid yr Eisteddfod ei bod yn bosib y bydd rhaid cwtogi ar rai elfennau o'r Ŵyl fel Maes B, Maes C a pherfformiadau theatr.

Dywed y Gweinidog ddydd Iau, er ei fod yn barod i wrando nad oes yna "bwll diwaelod" o arian.

Ychwanegodd bod angen trafodaeth ar natur yr Eisteddfod, gan ei bod yn rhy fawr i fynd i lawer o ardaloedd.

£3.3m

Mae wedi costio tua £3.3m i gynnal yr Ŵyl eleni yn y Bala.

Nid dadlau ydwyf i nad yw'r Eisteddfod yn haeddu mwy - y sefyllfa dwi wedi etifeddu yw mai dyma'r arian sy ar gael
Alun Ffred Jones, Gweinidog Treftadaeth

Fe wnaeth y gronfa leol godi £290,000.

Eleni cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad taliad arbennig i'r Eisteddfod o £100,000.

Roedd hynny'n ychwanegol i'r £480,000 sy'n cael ei dalu gan y Llywodraeth drwy law Fwrdd yr Iaith.

Mae awdurdodau lleol Cymru'n cyfranu £350,000 y flwyddyn.

Daw'r arian arall o werthiant tocynnau a nawdd masnachol.

"Nid dadlau ydwyf i nad yw'r Eisteddfod yn haeddu mwy - y sefyllfa dwi wedi etifeddu yw mai dyma'r arian sy ar gael," meddai Mr Jones.

"Os oes angen mwy mae'n rhaid i rywbeth ddiodde.

"Dwi'n fodlon gwrando ond does yna ddim pwll diwaelod a does dim arian newydd ar gael."

Ychwanegodd Mr Jones fod yna "drafodaeth i'w chael" ynglyn â natur y 'Steddfod.

"Dim fy mhenderfyniad i yw hynny ac nid fy mhenderfyniad i dyle hynny fod.

"Ond fel y mae hi dim ond ychydig o lefydd yng Nghymru sy'n gallu ei chynnal.

"Allith hi ddim chwyddo ddim mwy ac mae'n rhy fawr i lot o lefydd, allith Pen Llyn ddim ei chymryd hi."

Awgrymodd y dylai'r trefnwyr ystyried a ddylai'r ŵyl for yr un maint bob blwyddyn.

Llai o ymwelwyr?

Ond yn ôl cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, yr unig reswm nad oedd modd cynnal yr ŵyl ym Mhen Llyn yn 2005 oedd "bod gwaith yn cael ei wneud ar y ddwy brif ffordd yn yr ardal".

Ychwanegodd: "Mae modd gwneud yr Eisteddfod yn llai, siŵr o fod. Ond pe bai llai o dir, byddai llai o weithgareddau ac, o bosib, llai o ymwelwyr.

"Ond rydym yn barod i ystyried y posibiliadau, yn ddwys ac yn ddifrifol".EISTEDDFOD MEIRION A'R CYFFINIAU 09


GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific