British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 6 Awst 2009, 05:50 GMT 06:50 UK
'Ffilm gowboi' i atal llygredd

Matsis cotwm
Mae eitemau bach fel matsis cotwm yn gallu achosi problemau mawr

Ffilm 'gowboi' gyda disgyblion 16 oed yw'r arf diweddara ym mrwydr Dŵr Cymru yn erbyn pobl sy'n llygru.

Bydd y cwmni yn lansio'r ffilm "Dwsin Drwg" ar Faes yr Eisteddfod yn Y Bala ddydd Iau.

Y nod yw pwysleisio'r 12 eitem sy'n achosi mwyaf o broblemau llygru wrth gael eu rhoi i lawr toiledau.

Mae'r eitemau yn aml yn llygru afonydd neu'n achosi rhwystr mewn pibelli carthffosiaeth.

Mae pibelli wedi eu blocio yn costio tua £1 miliwn y flwyddyn i'w clirio.

Rhai o'r eitemau sy'n achosi'r problemau mwyaf yw condomau, tamponau, llafnau rasel a weips ymolchi.

Yn aml, meddai llefarydd, mae perchnogion yn gorfod talu'r gost o glirio'r pibelli.

Sgriniau mawr

Chwech o ddisgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Garth Olwg, Pentre'r Eglwys ger Pontypridd sy'n cymryd rhan y ffilm "Dwsin Drwg".

Bydd y ffilm, sydd wedi ei gosod mewn bar salŵn hen ffasiwn yn y 'gorllewin gwyllt', yn cael ei dangos ar sgriniau mawr ar y Maes.

Seren y ffilm yw Jay Worley, 16 oed, sy'n actio rhan siryf garw sy'n benderfynol o roi diwedd ar y Dwsin Drwg.

Mae llawer o'r blociadau yn ganlyniad i bobl yn defnyddio'u toiledau fel biniau, gan daflu pethau amhriodol iddynt
Helen Smith, Dŵr Cymru

"Mae carthffosydd yn blocio yn broblem fawr sy'n costio miliynau o bunnau'r flwyddyn i'w clirio", meddai Helen Smith o Ddŵr Cymru.

Nod y ffilm yw rhoi sylw i'r broblem ddifrifol mewn ffordd hwyliog.

"Mae llawer o'r blociadau yn ganlyniad i bobl yn defnyddio'u toiledau fel biniau, gan daflu pethau amhriodol iddynt."

Mae Dŵr Cymru yn uwchraddio'u rhwydwaith carthffosiaeth, gan fod llawer ohono'n 50 mlwydd oed a hŷn.

Yn ôl Mrs Smith mae 'r gwaith yn cael ei wneud fesul cam i leihau tarfu ac i gadw biliau cwsmeriaid yn rhesymol.

"Mae'r rhan fwyaf o hen bibellau'r carthffosydd ond yn bedair modfedd ar draws, ac felly fe allant yn hawdd cael eu blocio gan hyd yn oed eitemau bychain".

Mae'r cwmni hefyd wedi cynhyrchu ystod o bosteri, taflenni a sticeri sydd wedi'u defnyddio ar Faes y 'Steddfod.

Ymgyrch

Fe ychwanegodd Mrs Smith fod posteri a sticeri'r Dwsin Drwg wedi'u defnyddio'n helaeth ar y Maes.

Fe ddywedodd Jane Davidson, Gweinidog Amgylchedd Llywodraeth y Cynulliad, fod y ffilm yn ffordd wreiddiol i fynd i'r afael a phroblem ddifrifol.

"Fe all gorlifiadau carthion o garthffosydd wedi blocio gael effaith ddifrodus ar ein hamgylchedd naturiol a'n cartrefi, ac mae'r ffilm hon a'r ymgyrch yn egluro sut y gallwn leihau'r perygl.

"Fe fydd targedu pobl iau gyda'r neges hon yn cynorthwyo i godi ymwybyddiaeth."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific