British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 3 Awst 2009, 16:14 GMT 17:14 UK
Ceri Wyn yn cipio'r Goron

Ceri Wyn Jones
Y cerddi wedi eu cyflwyno i'w ewythr, y diweddar Barchedig Aled ap Gwynedd

Y dyn enillodd y Gadair yn Eisteddfod Meirion yn 1997 sydd wedi cipio'r Goron eleni.

Ceri Wyn Jones gafodd ei goroni yn yr Eisteddfod brynhawn Llun am ddilyniant o gerddi ar y testun Yn y Gwaed.

Efallai mai ef yw'r unig un i ennill y Goron a'r Gadair ar yr un Maes gyda gofod o 12 mlynedd.

Ffugenw'r Prifardd oedd Moelwyn, un o fynyddoedd Meirionnydd, ardal â chysylltiad teuluol, ac mae'r cerddi wedi eu cyflwyno i'w ewythr, y diweddar Barchedig Aled ap Gwynedd.

Roedd 44 o feirdd wedi cystadlu a'r beirniaid oedd M Wynn Thomas, John Gruffydd Jones a Dafydd John Pritchard.

Dywedodd yr Athro Thomas fod Moelwyn wedi hawlio eu sylw yn syth o'r dechrau a hynny "wrth fynegi'r profiad o ddweud adnod yn blentyn".

"Mae treiddgarwch y mynegiant yn dibynnu'n llwyr ar y gynghanedd ac ar fesur y cywydd.

"Diffyg ffydd yw thema'r gyfres ar ei hyd wrth i'r bardd geisio dirnad y bwlch rhyngddo ef a'i dad a'i daid."

'Rhagorol'

Dywedodd ei bod yn glir o bryd i'w gilydd yn rheolau'r gystadleuaeth na fyddai modd defnyddio'r gynghanedd yng nghystadleuaeth y Goron yn gyson.

"Ond y tro hwn rhaid derbyn y dilyniant a Moelwyn piau'r Goron," meddai.

Coroni
Selwyn Iolen yn coroni'r Prifardd

Roedd darllen y cerddi'n syndod, meddai, gan y byddai'r casgliad yn fwy addas ar gyfer cystadleuaeth y Gadair.

"Wrth ddechrau darllen, cafwyd y cerddi yn wirioneddol rhagorol.

"Mae yma ymdrech i ymgodymu â diffyg cred yn dilyn marwolaeth ewythr oedd yn weinidog yr Efengyl.

"Rydyn ni'n cytuno bod treiddgarwch cynnil, cyson Moelwyn yn rhagori."

Er bod Ceri Wyn wedi cael ei eni yn Sir Hertford cafodd ei fagu ym Mhen-y-bryn, gogledd Sir Benfro.

Golygydd

Fel un o Aberteifi fe aeth i ysgolion iau Cilgerran ac Aberteifi cyn mynd i Ysgol Uwchradd Aberteifi.

Graddiodd mewn Saesneg yn Aberystwyth a bu'n athro Saesneg yn Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul.

Coron Eisteddfod Meirion a'r Cyffiniau 2009
Cafodd y Goron eleni ei gwneud gan Sarah Anderson

Gadawodd ei swydd fel pennaeth yr adran Saesneg yn 2002 er mwyn bod yn olygydd llyfrau Gwasg Gomer.

Ei awdl Gwaddol enillodd gystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Meirion 1997.

Mae'n wyneb cyfarwydd mewn ymryson a thalwrn ac mae'n teithio ar hyd y wlad yn darlithio, cynnal gweithdai barddoniaeth ac yn cyflwyno'i waith.

Bu'n Fardd Plant Cymru rhwng 2003 a 2004 ac fe gyhoeddodd gyfrol o gerddi i blant, Dwli o Ddifri.

Roedd ei gyfrol Dauwynebog ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2008.

'Natur ffydd'

Yn yr un flwyddyn enillodd Ysgoloriaeth Yr Academi i lunio cerddi ar gyfer ei ail gyfrol i oedolion.

Mae'n briod â Catrin ac mae ganddyn nhw ddau fab, Gruffudd ac Ifan.

Dywedodd fod y cerddi personol yn "archwilio natur ffydd, dadrith ac anghred".

Mae'r cerddi er cof am ei ewythr, y diweddar Barchedig Aled ap Gwynedd, un a frwydrodd yn ddewr yn erbyn clefyd motor niwron ac a ymgorfforodd yr ymroddiad crefyddol "sydd y tu hwnt i ddirnadaeth yr awdur".

Moelwyn oedd enw cartref olaf taid Ceri Wyn, Y Parchedig Gwynedd Jones a oedd â chysylltiad â Blaenau Ffestiniog, Llandderfel a Llandrillo.

Cafodd y Goron ei gwneud eleni gan Sarah Anderson.EISTEDDFOD MEIRION A'R CYFFINIAU 09


GWEFANNAU


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific