British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 29 Gorffennaf 2009, 11:14 GMT 12:14 UK
'Dowch i'r Brifwyl beth bynnag'

Maes Eisteddfod Y Bala
Mae Maes yr Eisteddfod yn cael ei baratoi

Mae pennaeth wedi dweud y dylai pobl ddod i'r Brifwyl er gwaetha rhagolygon tywydd - ond y dylen nhw baratoi'n drylwyr.

Gan fod glaw ers wythnosau, dyw cyflwr y tir "ddim yn ddelfrydol".

Fe fydd cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod nos Wener ar Stad y Rhiwlas ger Y Bala.

Dywedodd y prif weithredwr, Elfed Roberts, fod y sefyllfa'n "edrych yn ddigon blêr" ar y Maes ond bod gweithwyr yn ceisio cymoni a gosod ffyrdd i lawr.

"Rydan ni'n hen gyfarwydd â hyn, nid yn unig yn yr Eisteddfod ond yng Nghymru," meddai.

'Gwneud popeth'

"Yr hyn y byddwn ni'n gobeithio ei wneud ydi apelio ar bobl i barhau i ddod i'r Eisteddfod.

"Fedrwn ni ddim gwneud dim byd am y tywydd ond rydan ni ar y Maes yn trio gwneud popeth y gallwn ni i sicrhau y bydd y bobl sy'n dod yma, stondinwyr, darlledwyr neu Eisteddfodwyr yn cael amser da.

"'Dowch' ydi'r neges."

Roedd cyflwr y meysydd parcio a'r maes carafanau, meddai, yn iawn ar hyn o bryd gan nad oedd fawr o drafnidiaeth wedi eu defnyddio.

Maes Carafannau
Does neb yn cael symud ceir ar y maes oherwydd y tywydd

Dywedodd fod cyfyngiadau fel y llynedd o ran symud ceir ar y maes carafanau - ac y dylai stondinwyr ddadlwytho mor sydyn â phosib.

"... unwaith mae'r garafán wedi ei gosod fydd y car ddim yn cael symud tan ddiwedd yr wythnos.

"Os oes rhywun eisiau defnyddio'r car yn ystod yr wythnos, fe fydd rhaid iddo fynd â'r car i'r maes parcio."

Mae stondinwyr yn cyrraedd y Maes o ddydd Mercher ymlaen.

"Mi ddylan nhw ddod i mewn, dadlwytho a symud y car o'r Maes yn syth.

"Unwaith mae car yn cael ei barcio a'i adael mae'n golygu bod rhaid i gerbydau eraill fynd oddi ar y ffyrdd er mwyn pasio.

"Os na fyddan nhw'n dilyn y rheolau, fydd rhaid i ni gymryd camau a symud cerbyd ond dy'n ni ddim isio gwneud hyn."

'Eithriadol o galed'

Dywedodd fod yr Eisteddfod wedi ceisio gwneud yr hyn y gallen nhw er mwyn sicrhau bod pawb sy'n dod i'r Eisteddfod yn cael amser da.

"Mae'r arlwy'n barod ac mae pobl Meirionnydd wedi bod yn gweithio'n eithriadol o galed dros y ddwy flynedd ddiwetha.

"Dwi ddim yn meddwl y dylan ni adael i ychydig o law neu fwd ddifetha'r wythnos. Mae mwd yn beth da i chi.

"Ond cyn dod mae'n bwysig bod pawb yn paratoi, yn dod â sgidiau addas, cot, ymbarél, cap a gwên."EISTEDDFOD MEIRION A'R CYFFINIAU 09


GWEFANNAU


HEFYD
Maes Carafanau: Atal symud ceir
05 Awst 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific