British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 23 Gorffennaf 2009, 06:45 GMT 07:45 UK
1bn i drydaneiddio rheilffordd

Trn First Great Western yn Paddington, Llundain
Yn l y Pwyllgor Materion Cymreig, bydd hyn yn arwain at wasanaethau gwell a chyflymach i deithwyr

Dywedodd Llywodraeth San Steffan y byddai'r rheilffordd rhwng Llundain a de Cymru'n cael ei thrydaneiddio.

Y lein o Fanceinion i Lerpwl yw'r lein arall fydd yn cael ei thrydaneiddio.

Fe wnaeth y Gweinidog Trafnidiaeth, yr Arglwydd Adonis, y cyhoeddiad yng ngorsaf Paddington wrth i aelodau'r cabinet deithio i Gaerdydd ar gyfer eu cyfarfod fore Iau.

Bydd prif lein y Great Western o orsaf Paddington i Abertawe, gan gynnwys Rhydychen, Reading a Bryste, yn cael ei thrydaneiddio.

Ar ôl i'r gwaith ddod i ben yn 2017 bydd y teithwyr yn cyrraedd Abertawe 20 munud yn gynt.

Mae hyn hefyd yn rhan o fwriad i leihau allyriadau carbon monocsid.

Dywedodd y Prif Weinidog Gordon Brown: "Mae hwn yn gyfnod heriol ... rydyn ni'n cymryd penderfyniadau anodd ond dyma'r penderfyniadau cywir i'n gwneud ni'n gryfach ac i adeiladu Prydain well sy'n barod ar gyfer y dyfodol."

'Gwych'

Mae Prif Weinidog Cymru Rhodri Morgan wedi dweud bod hyn yn "newyddion gwych i Gymru".

"Bydd cysylltiadau cynt rhyngon ni a Llundain a thir mawr Ewrop yn gwella ein gallu i berswadio buddsoddwyr i symud i Gymru neu ehangu ymhellach yng Nghymru," meddai.

Dywedodd Dave Bynon o Gynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru ei bod wedi argymell trydaneiddio'r lein ers peth amser oherwydd y budd i deithwyr.

Ychwanegodd y byddai'n golygu "trenau newydd, llai o amser teithio a gwella'r gwasanaeth ar hyd prif lein y Great Western," meddai.

'Llai o garbon'

Dywedodd Anne Meikle o WWF Cymru fod trydaneiddio yn fanteisiol yn y tymor byr er mwyn lleihau allyriadau: "Y prif fudd fydd y ffaith y bydd llai o garbon yn cael ei gynhyrchu."

Yn ôl Aelod Cynulliad Abertawe, Val Lloyd, fe fyddai'n "fuddiol i fusnes".

"Rwy'n ystyried hwn yn fuddsoddiad i fusnes yn Abertawe yn ogystal â bod yn ffurf gynaliadwy ar drafnidiaeth".

'Prisiau tocynnau'

Ond mae'r Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well yn poeni am docynnau drutach.

Dywedodd Richard Hebditch: "Rydyn ni am i fwy o bobl ddefnyddio'r rheilffordd er mwyn lleihau tagfeydd a charbon deuocsid."

"Ar hyn o bryd nid yw'r llywodraeth yn glir beth yw'r oblygiadau o ran prisiau tocynnau".HEFYD
M4: Beirniadu penderfyniad
16 Gorff 09 |  Newyddion
Trafnidiaeth: 'Angen cydlynu'
17 Gorff 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific