British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Gorffennaf 2009, 06:13 GMT 07:13 UK
Buddsoddi 165m mewn addysg

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw, Abertawe
Mae 'na rai ysgolion gydag adeiladau newydd pwrpasol fel yr un yma yn Abertawe

Fe fydd miloedd o bunnoedd yn cael eu buddsoddi mewn ysgolion newydd a gwella adeiladau ac adnoddau.

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru y byddai buddsoddiad o £165 miliwn yn ysgolion a cholegau Cymru.

Ychwanegodd Jane Hutt fod yr arian yn ychwanegol at y buddsoddiad gwerth £170 miliwn oedd eisoes wedi cael ei gyhoeddi yn gynharach eleni.

Er bod undebau'n croesawu'r arian gan fod nifer o adeiladau mewn cyflwr gwael, rhybuddiodd un am ddiswyddiadau a llai o gyrsiau.

'Y ganrif hon'

Wrth gyhoeddi'r cyllid ychwanegol dywedodd Ms Hutt ei fod yn rhan allweddol o addewid Llywodraeth y Cynulliad a chytundeb Cymru'n Un i ddarparu ysgolion "sy'n addas ar gyfer y ganrif hon".

Dywedodd y byddai'r yn golygu "adeiladau addas ar gyfer disgyblion, codi ysgolion newydd, a datblygu canolfannau Anghenion Addysgol Arbennig".

Fe fyddai'r arian, meddai, ar gael i foderneiddio cyfleusterau addysg bellach ac ariannu prosiectau i wella effeithlonrwydd ynni drwy ddefnyddio technolegau adnewyddadwy.

Ysgol Gynradd Pen-y-fai, Pen-y-Bont ar Ogwr
Ond mae adeiladau ysgolion eraill mewn cyflwr difrifol

"Mae'n fuddsoddiad sylweddol yn addysg plant a phobl ifanc Cymru," meddai.

"Bydd y buddsoddiad yn rhoi hwb enfawr i'n hysgolion a'n sefydliadau addysg bellach.

"Bydd yn gwneud yn siŵr bod ein pobl ifanc yn dysgu mewn cyfleusterau addysg sy'n fodern ..."

Dywedodd John Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, y byddai dros £18 miliwn o'r arian yn cael ei glustnodi ar gyfer Addysg Ôl-16.

"Rydym am weld sefydliadau addysg bellach yn rhoi mwy o ddewisiadau dysgu cadarnhaol i bobl ifanc, a hynny mewn cyfleusterau sydd â'r dechnoleg ddiweddaraf ac sy'n amgylcheddol gadarn.

"Bydd y cyllid sylweddol hwn yn gwneud llawer i gyflawni'r nod hwnnw."

Mae Undeb y Prifathrawon yng Nghymru ac undeb yr NUT wedi croesawu'r cyhoeddiad gan ddweud bod cyflwr rhai ysgolion yn "ddifrifol".

"Adeiladau ydi un o'r gwahaniaethau amlyca rhwng Cymru a Lloegr," meddai Anna Brychan o undeb NAHT Cymru.

"Mae gan adeiladau yn dylanwadu ar allu plentyn i ddysgu," ychwanegodd.

Er bod Undeb y Prifysgolion a'r Colegau (UCU) yn croesawu'r arian ychwanegol maen nhw'n codi pryderon am golli swyddi a chyrsiau.

"Mae'r undeb yn amau'r angen i wella adeiladau yn wyneb diswyddiadau a cholli cyrsiau ...," meddai Peter Joens.

"Wrth gwrs, fe ddylai myfyrwyr gael yr adnoddau a'r amgylchedd gorau i astudio ond nid pan mae 'na lai o staff i gynnig y cyrsiau."HEFYD
Addysg: 'Argyfwng ariannol'
24 Ebr 09 |  Newyddion
'Bwlch arian yn niweidio addysg'
02 Meh 09 |  Newyddion
Ysgol werdd i Ynys Mn
05 Ion 09 |  Newyddion
Ysgolion: Buddsoddi 109m
24 Maw 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific