British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 10 Gorffennaf 2009, 15:28 GMT 16:28 UK
Agor ysgol gynradd Gymraeg

Ysgol Ifor Hael
Ysgol Ifor Hael yw'r ysgol gynradd Gymraeg newydd yn y ddinas

Mae ysgol gynradd Gymraeg newydd wedi agor yn swyddogol yn y de-ddwyrain.

Ysgol Ifor Hael yw'r ail ysgol i agor yng Nghasnewydd wrth i nifer y disgyblion ddyblu o fewn blwyddyn.

Mae ymgyrchwyr yn dadlau bod angen agor trydedd ysgol yn y ddinas o fewn ychydig o flynyddoedd.

Roedd 25 o ddisgyblion yn croesawu gwesteion i'r seremoni i nodi agor eu hysgol yn swyddogol ddydd Gwener.

Cafodd yr ysgol ei henwi ar ôl yr uchelwr oedd yn brif noddwr y bardd Dafydd ap Gwilym.

Ifor Hael neu Ifor ap Llywelyn o Faesaleg oedd mab Llewelyn ap Ifor ac Angharad Morgan o Dredegar ac roedd yn byw yng Ngwern y Cleppa yn Nhredegar yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Blwyddyn gynta

Hwn yw diwedd blwyddyn gynta'r ysgol sydd yng ngorllewin y ddinas.

Pennaeth Ysgol Gymraeg Casnewydd, Gwenda Roberts, sydd wedi bod wrth y llyw eleni.

"Mae mwy a mwy o rieni, di-Gymraeg yn y cyswllt yma, am i'w plant ddysgu trwy gyfrwng Y Gymraeg," meddai.

"Mae'n nhw'n falch o'r iaith ac yn sylweddoli ansawdd yr addysg sydd ar gael a hefyd yr holl weithgareddau eraill sy'n dod yn sgil hynny."

Fe fydd pennaeth parhaol yn dechrau ym mis Medi.

Disgyblion Ysgol Gyfun Gwynllyw
Dau ddisgybl o Ysgol Gyfun Gwynllyw yn cario'r ffagl

Y ddwy athrawes yw Rhian Fidler sy'n arwain y Cyfnod Sylfaen a Sara Thomas sy'n dysgu'r dosbarth meithrin.

Fe fydd disgyblion yr ysgol - fel pob ysgol Gymraeg hen sir Gwent - yn mynd i Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl.

Bore Gwener seiclodd 20 o ddisgyblion o'r ysgol honno i Gasnewydd er mwyn croesawu'r ysgol newydd a chario ffagl i groesawu'r ysgol newydd.

Dywedodd prifathro Gwynllyw, Ellis Griffiths, taw'r "her fawr yn yr ardal" oedd rhoi'r cyfle i ddisgyblion ddefnyddio'r Gymraeg y tu hwnt i'r ysgol.

"Dwi'n ymwybodol bod yr Urdd yn penodi swyddogion i helpu gyda hybu Cymreigtod y disgyblion y tu allan i'r ysgol," meddai.

"Mae'n her i ni sicrhau eu bod yn defnyddio'r Gymraeg am weddill eu hoes."

Dywedodd Cyngor Sir a Dinas Casnewydd bod datblygu addysg Gymraeg yng ngorllewin y ddinas "yn gyffrous".

"Rydyn ni'n benderfynol o wrando ar ddymuniadau rhieni ac mae'n amlwg fod y galw am addysg Gymraeg yn cynyddu yn y ddinas."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific