British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Gorffennaf 2009, 14:51 GMT 15:51 UK
Ieithoedd tramor: Dysgu gwersi?

Gwers iaith
Mewn rhai achosion mae dysgu iaith yn neilltuol o dda

Fe ddylai ysgolion Cymru wneud mwy i annog disgyblion i ddysgu ieithoedd tramor, meddai arolygwyr.

Maen nhw wedi cyfeirio at athrawes ofynnodd i dri o chwaraewyr pêl-droed o dramor annerch ei dosbarth.

Deng mlynedd yn ôl roedd 41% o ddisgyblion Cymru yn astudio iaith dramor ar gyfer TGAU.

Y ganran ddwy flynedd yn ôl oedd 28%.

Dywedodd Estyn, y corff sy'n arolygu addysg yng Nghymru, y dylai ysgolion uwchradd wneud mwy i hybu'r ieithoedd tramor i'r disgyblion a'u rhieni.

Maen nhw wedi galw ar ysgolion i gynnig o leiaf ddwy awr yr wythnos yng Nghyfnod Allweddol 3 (y tair blynedd cyntaf yr ysgol uwchradd).

Hefyd mae angen mwy o gyd-weithio rhwng adrannau ieithoedd tramor, yr adran Gymraeg a'r adran Saesneg a threfnu bod ieithoedd yn cael eu defnyddio mewn cyrsiau galwedigaethol fel twristiaeth, busnes a pheirianneg.

Pêl-droedwyr

Mae'r adroddiad wedi tynnu sylw at waith Cathy Young enillodd Wobr Athrawes Neilltuol Cymru.

Dysgu Ffrangeg a Sbaeneg y mae hi yn Ysgol Doc Penfro.

Roedd hi wedi gofyn i chwaraewyr pêl-droed o Sbaen sy'n chwarae i Abertae ymweld â'r disgyblion TGAU.

Fe anfonodd Estyn holiaduron i fwy na 50 o ysgolion uwchradd ac ymweld ag 14.

Disgybl mewn gwers
Yn ôl yr arolwg, mae merched yn gwneud yn well na bechgyn

Yn ôl yr adroddiad, mae safon cyraeddiadau yn gyffredinol yn dda ac weithiau'n neilltuol.

Ond mae'r arolwg wedi dweud bod bwlch rhwng merched a bechgyn, yn fwy nag mewn pynciau eraill. Canlyniadau'r merched oedd y gorau.

Dywedodd CILT Cymru, y ganolfan ar gyfer pobl broffesiynol sy'n ymwneud ag ieithoedd, fod rhaid cynnwys dysgu iaith mewn cyrsiau galwedigaethol.

'Cyd-destun'

"Mae plant angen cyd-destun ar gyfer yr iaith y maen nhw'n ei dysgu," meddai Claire Parry, ymgynghorydd iaith 14-19 oed.

"Ac mae angen sicrhau bod sgiliau iaith yn cael eu cysylltu â phob pwnc.

"Fe fydd 'na leiafrif o hyd, tua 20%, yn dilyn y llwybr academaidd

"Fe fydd 'na 80% na fydd yn cynnwys iaith fel eu prif bwnc ond mae'r elfen iaith yn bwysig iawn.

"Mae'n sgil allweddol ar gyfer economi rhyngwladol."

Dywedodd Prif Arolygwr Addysg a Hyfforddi Cymru, Dr Bill Maxwell, wedi dweud fod angen gwneud mwy i ddenu disgyblion at bynciau fel Ffrangeg ac Almaeneg.

"Er bod 'na dystiolaeth o waith da, mae angen mwy o anogaeth ar bob lefel."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn croesawu adroddiad Estyn.

"Mae'r gwaith da sy'n cael ei grybwyll yn yr adroddiad a'r gwelliannau yn golygu gwybodaeth allweddol ar gyfer gwaith yn yr ysgolion a'r awdurdodau addysg fel y bydd trefniadau effeithiol mewn grym ..."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific