British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 1 Gorffennaf 2009, 06:29 GMT 07:29 UK
Diogelu staff: 'Diffyg brys'

Trais mewn ysbyty
Yn 2006-07, bu 8,466 o achosion o drais yn erbyn staff iechyd

Mae angen gwneud mwy i daclo trais ac ymddygiad bygythiol yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, yn ôl pwyllgor amlbleidiol yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Ychydig iawn o frys a roddwyd i fynd i'r afael â hyn yn ôl Pwyllgor Archwilio'r Cynulliad.

Fe wnaeth yr aelodau gytuno bod "peth gwelliant" wedi bod ond eu bod yn pryderu am y nifer o erlyniadau o'u cymharu â'r nifer o ymosodiadau.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad y bydden nhw'n ystyried yr adroddiad ac mae mesurau pellach i ddiogelu staff wedi cael eu cyhoeddi.

'Dim gwahaniaeth'

Mae aelodau'r pwyllgor wedi cwblhau ymchwiliad i broblemau sy'n effeithio ar nyrsys, meddygon, a staff cynorthwyol mewn ysbytai a meddygfeydd drwy Gymru.

Dywed y pwyllgor nad ydi'r nifer o achosion o drais yn cael eu cofnodi am nad yw gweithwyr yn credu y bydd hynny'n gwneud unrhyw wahaniaeth.

"Ychydig dros dair blynedd sydd ers y tro cyntaf i'r pwyllgor adrodd yn ôl ar yr angen i amddiffyn staff y gwasanaeth iechyd rhag trais ac ymddygiad ymosodol," meddai Jonathan Morgan AC, Cadeirydd y Pwyllgor.

"Gwnaed ychydig o gynnydd yn ystod y cyfnod hwnnw.

"Mae systemau ar gyfer cofnodi digwyddiadau a systemau ar gyfer datblygu hyfforddiant y staff wrthi'n cael eu datblygu.

"Ond mae cryn ffordd i fynd a bu'r cynnydd mewn tair blynedd yn araf iawn.

"Yn ogystal â hyn, mae'n ymddangos bod diffyg brys cyffredinol wedi cael ei roi i'r mater hwn a siomedig iawn oedd yr hyn oedd yn ymddangos fel prif ymateb y rheolwyr iechyd, sef y byddai popeth yn iawn erbyn mis Hydref o ganlyniad i ad-drefnu'r gwasanaeth iechyd."

'Nifer isel o erlyniadau'

Yn benodol fe wnaeth y pwyllgor godi pryderon am y nifer isel o erlyniadau o'i chymharu â nifer y digwyddiadau.

Mae'r pwyllgor hefyd yn galw ar y gweinidog iechyd, mewn cydweithrediad â'r undebau, i ystyried tybed a oes angen lobïo San Steffan i gyflwyno deddfwriaeth newydd.

Fe wnaeth aelodau hefyd godi pryderon bod llawer o'r staff diogelwch ar gontractau dros dro neu ar gontractau preifat a bod hyn yn golygu nad oes ganddyn nhw'r sgiliau na'r hyfforddiant mewn nifer o achosion i ymdrin â materion sy'n ymwneud yn benodol ag ysbytai neu'r maes iechyd.

Casgliad arall oedd nad oedd 'na ddigon o ddyhead yn gyffredinol tuag at hyfforddi staff i ymdrin â digwyddiadau treisgar.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad y byddai'r Gweinidog Iechyd, Edwina Hart, yn ystyried yr adroddiad.

"Mae'r gweinidog wedi derbyn copi o'r adroddiad ac fe fydd yn ei ystyried.

"Ym mis Ebrill fe wnaeth hi gyhoeddi mesurau ychwanegol i warchod staff y gwasanaeth iechyd, gan gynnwys gosod camerâu cylch cyfyng mewn unedau brys yn ei hysbytai ac mewn ambiwlansys," ychwanegodd y llefarydd.HEFYD
Cynllun peilot i ddiogelu staff
24 Ebr 09 |  Newyddion
Meddygon angen cydweithio mwy
13 Chwef 09 |  Newyddion
Risg o niwed i gleifion: Dyblu
29 Ion 09 |  Newyddion
Ysbytai yn methu targedau
23 Ion 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific