British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 25 Mehefin 2009, 11:24 GMT 12:24 UK
Canolfan treisio: Dyfodol ansicr

Trais
Mae pryderon y gallai'r ganolfan gau ymhen deufis

Mae pryder am ddyfodol gwasanaeth sy wedi rhoi cymorth dros gyfnod o chwarter canrif i bobl sy wedi cael eu treisio.

Dywed Canolfan Cymorth Trais a Chamdrin Rhywiol Gogledd Cymru ei bod yn bosib y bydd yn rhaid cau ymhen deufis oherwydd diffyg arian.

Mae gan y ganolfan yng Nghaernarfon un aelod o staff llawn amser, un aelod rhan amser a 50 o wirfoddolwyr.

Bob blwyddyn mae'r ganolfan yn derbyn 2,000 o alwadau ac yn rhoi cymorth i 88 o bobl.

Cafodd ymgyrch ei lansio gan yr heddlu yr wythnos hon i godi ymwybyddiaeth o dreisio, gan annog unrhyw un sydd wedi cael eu treisio i ddod atyn nhw.

Mae'r ymgyrch yn cynnwys hysbyseb teledu sy'n targedu dynion.

Prif neges yr hysbyseb yw "Trais: Gair bach - dedfryd hir".

'Cefnogaeth wrth gefn'

Ond mae cyfarwyddwraig y ganolfan yng Nghaernarfon, Catherine Moseley, yn dweud y gallai'r ganolfan gau o fewn wythnosau ar ôl i'r ymgyrch ddod i ben.

Dywedodd fod yr heddlu a'r gwasanaethau yn cyfeirio mwy a mwy o bobl atynt.

"Ond does dim cymorth ychwanegol er mwyn ein galluogi i dalu am y gwasanaeth," meddai.

"Mae angen mwy na £100,000 bob blwyddyn i gynnal y gwasanaeth.

'Cyfyngiadau'

Dywedodd Catherine Roberts, Uwch Swyddog Diogelwch Cymunedol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd:

"Cymdeithas wirfoddol gyda pholisi cyfeirio agored yw Canolfan Gefnogaeth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru. Golygai hyn fod gwasanaethau megis yr heddlu, gwasanaethau cymdeithasol, iechyd ac eraill ledled Gogledd Cymru yn cynghori pobl fregus allasai gael budd o'r gefnogaeth i gysylltu â'r ganolfan.

"Tan yn ddiweddar, prif ffynhonnell ariannu'r ganolfan oedd Cronfa Y Loteri Fawr, ond yn anffodus mae wedi darfod erbyn hyn.

"Fel y rhan fwyaf o fudiadau sector gyhoeddus mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd yn wynebu cyfyngiadau ar y gyllideb fydd ganddi i'w wario.

"Er hyn, petai cyfleon ariannu yn dod i'r amlwg ar gyfer y sector yma, byddwn yn cyfeirio'r ganolfan ato."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific