British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 23 Mehefin 2009, 11:19 GMT 12:19 UK
Cr: Cwyno am 'ormod o Gymraeg'

Ysgol Glanaethwy ar Last Choir Standing
Cafodd Cr Ysgol Glanaethwy lwyddiant ar Last Choir Standing

Cafodd un o gorau enwocaf Cymru eu gwawdio gan rai o aelodau'r gynulleidfa mewn cyngerdd diweddar yn Venue Cymru yn Llandudno.

Mae'n debyg mai asgwrn y gynnen yng nghyngerdd Ysgol Glanaethwy oedd defnydd o'r Gymraeg.

Fe glywodd Cefin Roberts, arweinydd y côr, bod 'na gwynion wedi'u gwneud ei fod yn siarad gormod o Gymraeg wrth gyflwyno'r côr nos Sul.

Dywed llefarydd ar ran Venue Cymru eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Fe ddaeth Ysgol Glanaethwy yn ail yng nghystadleuaeth Last Choir Standing y BBC y llynedd ac wedi ennyn cefnogaeth eang dros y 12 mis diwethaf.

Mae'n debyg nad oedd rhai aelodau o'r gynulleidfa yn deall beth oedd yn cael ei ddweud rhwng caneuon a'u bod wedi cwyno wrth staff y theatr.

'Achlysur arbennig'

Pan wnaeth Cefin Roberts siarad Saesneg wedi'r egwyl roedd 'na glapio araf eironig gan rai siaradwyr Saesneg.

Ond wedyn bu gwawdio gan rai Cymry Cymraeg wedi iddyn nhw gael ar ddeall beth oedd wedi digwydd.

Roedd y cyngerdd yn rhan o ddathliadau pen-blwydd yr ysgol yn 18 oed a'u cyngerdd blynyddol.

"Roeddem wedi dewis Venue Cymru i gael achlysur arbennig," meddai Rhian Roberts, cyd-gyfarwyddwraig Ysgol Glanaethwy wrth BBC Cymru.

Cefin Roberts
Dywed Cefin Robetrs ei fod wedi cael sioc

"Yn ystod yr egwyl fe wnaeth staff y theatr ddweud wrthon ni fod 'na chwech chwyn gae aelodau'r gynulleidfa bod Cefin yn defnyddio gormod o Gymraeg wrth gyflwyno rhwng eitemau.

"Roeddem yn teimlo bod yr hanner cyntaf wedi bod yn gyngerdd arbennig a'r gynulleidfa yn gefnogol.

"Fe wnaeth Cefin ymateb ac ar ddechrau'r ail hanner fe wnaeth groesawu pobl yn ôl yn ddwyieithog."

Dywedodd bod rhai pobl wedi dechrau clapio yn araf, yn wawdlyd.

"Wedi i Cefin egluro i weddill y gynulleidfa o dros 1,000 oedd yna fod 'na gwynion dwi'n meddwl wedyn bod y Cymry wedi ymateb yn ffyrnig.

"Fe wnaeth o egluro ein bod yn perfformio ar draws y byd, ac yn canu mewn sawl iaith, ac erioed wedi cael rhywbeth fel yma yn digwydd o'r blaen.

"Roeddem wedi dychryn a dweud y gwir."

Eglurodd Rhian Roberts bod ei gwr yn croesawu a chyfarch y gynulleidfa yn ddwyieithog.

"Ddowch chi byth i ben a dweud popeth yn y ddwy iaith drwy'r amser," ychwanegodd.

"Dwi'n methu deall.

"Pa hawl a dweud y gwir, oedd ganddyn nhw i gwyno gan ein bod ni yn ein gwlad ein hunain ac yn ein cyngerdd ein hunan."

'Sawl iaith'

Dywedodd nad oedden nhw wedi gallu siarad gyda rheolwyr y theatr am gyfarwyddiadau eu polisi iaith gan nad oedd neb ar gael nos Sul ond eu bod wedi trafod ers hynny ac yn disgwyl am eu hymateb.

Dywedodd Cefin Roberts wrth BBC Cymru ei fod wedi egluro tipyn mwy yn Saesneg yn yr ail hanner.

"Fe wnes i ypsteio rhywfaint wrth i'r gynulleidfa glapio'n wawdlyd."

Ychwanegodd ei fod yn gyngerdd oedd yn cynnwys caneuon mewn gwahanol ieithoedd.

"Doedd 'na ddim cwynion ar y noson pan wnaethon ni gynnal cyngerdd tebyg yng Nghanolfan y Mileniwm ym mis Rhagfyr.

"Er, fe wnaethom dderbyn ambell lythyr wedyn.

"Mae'n sioc pan na allwch chi siarad eich iaith eich hun yn eich cyngerdd eich hun," ychwanegodd.

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Venue Cymru eu bod yn "ymwybodol o sylwadau a wnaed gan y gynulleidfa ar y noson ac rydym yn ymchwilio'r mater ymhellach".HEFYD
Glanaethwy yn dathlu'r 18 oed
29 Tach 08 |  Newyddion
Cryno ddisg: Torri record
26 Tach 08 |  Newyddion
Cr meibion ydi'r cr gorau
31 Awst 08 |  Newyddion
Her i ddau gr o Gymru
30 Awst 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific