British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 23 Mehefin 2009, 05:52 GMT 06:52 UK
Yr Orsedd yn anrhydeddu Cymry

Connie Fisher
Fe fydd y gantores Connie Fisher yn cael ei hanrhydeddu i'r Orsedd eleni

Mae nifer o Gymry enwog a Chymry sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig yn eu hardaloedd yn cael eu hanrhydeddu eleni gan Orsedd y Beirdd.

Ymhlith yr enwogion y mae'r darlledwr a'r naturiaethwr Dei Tomos, yr athletwraig Tanni Grey-Thompson a'r gantores Connie Fisher.

Mae 'na 29 o bobl yn cael eu derbyn i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau 2009.

Fe fydd 18 yn derbyn y wisg werdd ac 11 yn cael y wisg wen.

Mae'r rhestr yn cynnwys rhai sydd wedi amlygu mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru yn ogystal â rhai sydd wedi bod yn amlwg ym mywyd diwylliannol Cymru, bywyd crefyddol, byd cerdd a drama, byd y gyfraith, byd busnes a dysgwyr.

'Profiad'

Mae 'na ddau o'r gwledydd Celtaidd yn cael eu hanrhydeddu hefyd eleni yn ogystal â'r rhai sydd wedi gweithio dros y Gymraeg a'r Eisteddfod yn eu cymunedau.

Tanni Grey-Thompson
Ymhlith y rhai fydd yn derbyn y Wisg Werdd eleni y mae Tanni Grey-Thompson

Ymhlith y rhai sy'n derbyn y Wisg Werdd eleni y mae Tanni Grey-Thompson, Connie Fisher, y cynhyrchydd drama Carys Edwards a'r Parchedig Denzil John.

"Dwi'n falch iawn iawn o gael derbyn anrhydedd yr Orsedd ac mae fy nheulu yn falch iawn," meddai Tanni Grey-Thompson.

"Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gael mynd i'r Bala i'r Eisteddfod a mwynhau'r seremoni."

Dywedodd Connie Fisher ei bod wrth ei bodd.

"Dwi'n hapus dros ben.

"Pan oeddwn i'n fach roeddwn i'n cystadlu mewn eisteddfodau yn canu a llefaru ac roedd yn brofiad gwych iawn.

"Dwi'n hapus dros ben ac yn edrych ymlaen at fynd i'r Bala."

'Gostyngedig'

Yn derbyn y Wisg Wen y mae'r gantores Mary Lloyd Davies, y barnwr Michael Farmer a phrif lyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol Andrew Green.

"Fel un sy'n bleidiol i'r Eisteddfod Genedlaethol, mae cael ymuno â'r Orsedd yn fraint," meddai David Meredith.

"Fel hyn dwi'n ei gweld hi, cael ymuno gydag aelodau'r Orsedd, yn ŵyr a gwragedd, pobl y mae gen i barch ac edmygedd tuag atyn nhw... braint yn wir."

Dywedodd y gantores Mary Lloyd Davies ei bod hi'n teimlo'n flach iawn hefyd.

Dei Tomos
Bydd Dei Tomos yn cael y Wisg Wen eleni

"Dwi'n teimlo'n wylaidd ac yn ostyngedig o gael fy enwebu ar gyfer derbyn y wisg," ychwanegodd.

Wrth gael ei anrhydeddu mae 'na gyfeiriad at Gymraeg "graenus" y darlledwr Dei Tomos.

"Dwi'n credu bod hi'n bwysig iawn," meddai.

"Mae'n fater o falchder personol ac yn fater o falchder proffesiynol.

"Fe ddylen ni wneud y gorau medrwn ni.

"Mi fydda i'n gresynu weithiau o glywed pobl yn ddi-hid ynglŷn â'r iaith o ran ei safon siarad â'i hysgrifennu.

"Mae'n ddyletswydd i ni wneud y gorau, wedi'r cyfan rydan ni fod gobeithio i roi esiampl i bobl," ychwanegodd.

Cyfraniad

Mae 'na ŵr a gwraig o Garrog ger Corwen yn derbyn y wisg wen eleni am eu cyfraniad y tu ôl i'r llenni yn yr Eisteddfod.

Mae Edwin ac Eirian Jones yn athrawon yn Ysgol Uwchradd Maes Garmon yn Yr Wyddgrug ac mae'r ddau wedi cyfrannu i fywyd diwylliannol ardal Corwen a'r Wyddgrug.

Yn ogystal mae eu cyfraniad i'r Eisteddfod yn ymestyn dros ddegawdau gydag Edwin yn rheolwr llwyfan ac Eirian erbyn hyn yn cynorthwyo yn y swyddfa.

Un sy'n byw yn Llydaw yw Riwanon Kervella sydd wedi bod yn allweddol yn hyrwyddo'r cwlwm rhwng Cymru a Llydaw.

Mae hi'n un sy'n cael ei chydnabod am adfywio dysgu'r Llydaweg.

Ac mae Tomás MacAodh Bhui yn byw yn Waterford, Gweriniaeth Iwerddon.

Er mai ar aelwyd Saesneg ei iaith y cafodd ei fagu fe ddysgodd Wyddeleg ac yna'r Gymraeg.

Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal eleni yn Y Bala rhwng Awst 1 a 8.



HEFYD
I'w derbyn i'r Orsedd 2009
23 Meh 09 |  Newyddion
Cyhoeddi Prifwyl 2009
30 Meh 08 |  Newyddion
Anifeiliaid ar Gadair Eisteddfod
24 Mai 09 |  Newyddion
Dadorchuddio Cadair Meirion 2009
24 Mai 09 |  Newyddion
Y Bala yn croesawu Prifwyl 2009
17 Gorff 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific