British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 16 Mehefin 2009, 06:41 GMT 07:41 UK
IVF: Galw am fwy o driniaethau

Embryo (generic)
Cafodd embryo olaf Debra a Paul ei blannu yng nghorff dynes arall

Dylai pobl yng Nghymru gael fwy o driniaethau IVF o dan y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus, yn ôl Darren Millar AC.

Cafodd y sylw ei wneud gan gadeirydd pwyllgor iechyd Llywodraeth y Cynulliad ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod clinig ffrwythloni wedi plannu embryo olaf cwpl o Ben-y-bont ar Ogwr yng nghorff dynes arall.

Dywedodd Aelod Cynulliad Gorllewin Clwyd y dylai Cymru ddilyn canllawiau NICE sy'n argymell y dylai Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus gynnig tri chylch o driniaeth IVF i bobl yng Nghymru yn hytrach nac un.

Maen nhw hefyd yn dweud y byddai hyn yn rhoi cyfle gwell i fenywod feichiogi'n llwyddiannus.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn dweud eu bod yn cynnig un driniaeth er mwyn ceisio atal gwahaniaethau rhwng ardaloedd.

'Colli cyfle'

Fe ddywedodd Mr Millar: "Mae'r cyfle i gael triniaeth lwyddiannus yn cael ei golli am fod Llywodraeth y Cynulliad wedi cyfyngu ar y driniaeth sydd ar gael.

"I fod yn deg, maen nhw wedi gwneud hyn er mwyn sicrhau fod pob unigolyn yn cael yr hawl i gael IVF.

"Ond hoffwn i'r driniaeth gael ei gynnig wrth ddilyn canllawiau NICE sy'n dangos y dylai cleifion gael hyd at dair triniaeth."

Yn 2005 fe gyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad fod gan gleifion yng Nghymru hawl i un driniaeth IVF ym mhob rhan o Gymru, wedi iddi ddod i'r amlwg fod y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus wedi gwrthod rhoi triniaeth i bobl yn y gogledd, canolbarth a'r gorllewin.

'Loteri côd post'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Mae gennym bolisi cyson yn y driniaeth IVF sydd ar gael i gleifion yng Nghymru, tra bod mynediad i IVF yn amrywio o ardal i ardal yn Lloegr.

"Ar sail canllawiau NICE fe ddaethpwyd i gytundeb mai'r ffordd orau a thecaf i gynnig y gwasanaeth o fewn yr adnoddau sydd ar gael yng Nghymru oedd cynnig un cylch o driniaeth IVF."

Ychwanegodd fod y canllawiau a ddaeth i rym yn 2005 wedi dod â'r driniaeth ar sail 'loteri côd post' i ben.

Darren Millar
Dywed Darren Millar AC y dylai cyplau gael cynnig tri chylch o driniaeth IVF

"Er bod Llywodraeth y Cynulliad yn cydnabod nad yw cynnig un cylch IVF yn cyrraedd argymhellion NICE, sy'n nodi y dylai cleifion gael hyd at dair triniaeth yr un, dyw cyllideb y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus yng Nghymru ddim yn ein galluogi i gynnig mwy o driniaethau ar hyn o bryd."

Mae yna nifer o gŵynion wedi cael eu gwneud am yr amrywiaeth o'r driniaeth IVF sydd ar gael o ardal i ardal yn Lloegr ac nad yw pob ymddiriedolaeth gofal sylfaenol yn medru ariannu tri chylch o IVF.

Yn 2007 roedd arolwg gan ymddiriedolaethau gofal sylfaenol Lloegr yn dangos fod 98 ohonynt wedi talu am un cylch o driniaeth IVF, 32 o ymddiriedolaethau wedi talu am ddau gylch, a saith wedi ariannu tri.

Doedd 14 o ymddiriedolaethau ddim wedi ariannu'r driniaeth neu wedi methu cyflwyno'r manylion ar gyfer yr arolwg.

'Ymddiheuro'

Ddydd Llun bu cwpwl yn sôn am eu tristwch ar ôl i glinig ffrwythloni yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd blannu eu hembryo olaf yng nghorff dynes arall.

Fe dderbyniodd Debra a Paul, sy'n dod o Ben-y-bont ar Ogwr, £25,000 o iawndal yn dilyn y dryswch ym mis Rhagfyr 2007.

Dywedodd y cwpwl, sydd â mab arall gafodd ei eni gan ddefnyddio dull IVF, eu bod nhw'n ystyried defnyddio'r arian er mwy ceisio am blentyn arall yn breifat.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro wedi ymddiheuro gan ddweud bod eu systemau wedi cael eu newid yn dilyn y digwyddiad.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Embryo: 'Chwalu ein byd'
15 Meh 09 |  Newyddion
Clinig: 'Profiad ysgytwol'
14 Meh 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific