British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 15 Mehefin 2009, 13:15 GMT 14:15 UK
Embryo: 'Chwalu ein byd'

IVF
Cafodd yr embryonau eu cymysgu yn y labordy

Mae cwpwl wedi bod yn son am eu tristwch ar ôl i glinig ffrwythloni blannu eu hembryo olaf yng nghorff dynes arall.

Fe dderbyniodd Debra a Paul, sy'n dod o Ben-y-bont ar Ogwr, £25,000 o iawndal yn dilyn y dryswch ym mis Rhagfyr 2007.

Dywedodd y cwpwl, sydd â mab arall gafodd ei eni gan ddefnyddio dull IVF, eu bod nhw'n ystyried defnyddio'r arian er mwy ceisio am blentyn arall yn breifat.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro wedi ymddiheuro gan ddweud bod eu systemau wedi cael eu newid yn dilyn y digwyddiad.

Digwyddodd y camgymeriad yn yr Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

Rhoddodd yr ysbyty bilsen 'bore wedyn' i'r ddynes er mwyn terfynu'r beichiogrwydd ar ôl iddyn nhw sylweddoli bod yr embryonau wedi cael eu cymysgu.

Yn eu cyfweliad cyntaf dywedodd y cwpwl fod y dryswch wedi peri loes mawr iddynt.

Mewn llai na 10 eiliad, cafodd ein byd hyfryd ei chwalu
Paul

Dywedodd Debra, sy'n 40 oed, ei bod hi a'i gwr wedi penderfynu cael triniaeth IVF yn 2000 ar ôl iddi gael beichiogrwydd ectopig.

Ar y trydydd cynnig cawson nhw wybod y bydden nhw'n cael mab, sydd bellach yn chwech oed.

Dywedodd Debra mai "ein gwyrth fach ni" yw eu mab.

Cafodd yr embryonau eraill eu rhewi a'u cadw am bum mlynedd, yn unol â pholisi'r clinig.

Ym mis Tachwedd 2007 cafodd y cwpwl wybod bod un embryo wedi goroesi, a'i fod yn addas i'w ddefnyddio.

Aeth y cwpwl i'r ysbyty fis yn ddiweddarach.

Roedd Debra yn barod i fynd i'r theatr pan glywodd y cwpwl fod damwain wedi bod.

Dywedodd Paul eu bod nhw "mewn sioc", a'u bod nhw wedi gadael yr ysbyty ar unwaith.

Mae hon yn ddamwain annerbyniol, a ddylai hi ddim bod wedi digwydd a hoffwn ymddiheuro i'r ddwy ddynes a'u teuluoedd am ein ffaeleddau yn yr achos hwn
Ian Lane, Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro

"Mewn llai na 10 eiliad, cafodd ein byd hyfryd ei chwalu pan safodd yr uwch embryolegydd o'n blaenau ni a dweud "Mae'n ddrwg gen i ddweud wrthych chi, ond mae 'na ddamwain wedi bod yn y lab. Mae eich embryo wedi cael ei ddifetha.

"Roedden ni'n dau yn sownd i'n cadeiriau.

"Roedden ni mewn sioc ac yn crynu.

"Gafaelon ni yn ein gilydd, a chrio a chrio."

Yn ddiweddarach, dywedodd Paul mewn cyfweliad arall: "Ar y pryd, doedd dim gwir esboniad, dim ond bod yr embryo wedi cael ei roi ar ddamwain i gwpwl arall."

Aeth y cwpwl at gyfreithiwr i fynnu ymchwiliad llawn, oherwydd eu bod nhw'n teimlo na ddylai'r un cwpwl ddioddef yn yr un ffordd.

Dywedodd cyfarwyddwr meddygol Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro: "Mae hon yn ddamwain annerbyniol, a ddylai hi ddim bod wedi digwydd, a hoffwn ymddiheuro i'r ddwy ddynes a'u teuluoedd am ein ffaeleddau yn yr achos hwn."

Cafwyd ymchwiliad mewnol yn dilyn y digwyddiad.HEFYD
Clinig: 'Profiad ysgytwol'
14 Meh 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific