British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 14 Mehefin 2009, 08:06 GMT 09:06 UK
Clinig: 'Profiad ysgytwol'

IVF
Y dechneg ar gael i helpu pobl phroblemau ffrwythlondeb i gael babi

Mae pâr wedi sôn am eu profiad ysgytwol wedi i'w hembryo diwetha gael ei fewnblannu i mewn i fenyw arall.

Clywodd y ddau o Ben-y-bont, Deborah a Paul, fod camgymeriad wedi bod yn y Clinig Ffrwythloniad In Vitro yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd yn Rhagfyr 2007.

"Wnes i feddwl: 'Hwn oedd y gobeth ola ... sdim gobeth ca'l plentyn arall," meddai Deborah.

Mae Ymddiriedolaeth Iechyd Caerdydd a Bro Morgannwg wedi cyfadde methiannau dybryd o ran gofal.

Ac mae wedi cytuno i dalu swm nad yw'n cael ei ddatgelu i'r ddau sy am fod yn ddienw.

Fydda i byth yn anghofio'r hyn ddigwyddodd pan geson ni'r newyddion
Deborah

Mae'r dechneg cenhedlu ar gael i helpu pobl â phroblemau ffrwythlondeb i gael babi.

Ac mae'n cynnwys tynnu wy o'r ofari drwy lawdriniaeth a'i ffrwythloni y tu allan i'r corff.

Dywedodd Deborah fod y clinig wedi dweud bod "damwain wedi bod yn y labordy".

Yn ddiweddarach, fe glywodd y ddau fod staff wedi sylwi ar y camgymeriad "bron ar unwaith" a bod y claf oedd wedi cael yr embryo drwy gamgymeriad wedi cael y bilsen atal cenhedlu brys.

"Fydda i byth yn anghofio'r hyn ddigwyddodd pan geson ni'r newyddion.

"O'n i ddim yn gallu credu beth oedd yn cael ei 'weud.

"Yn wreiddiol, fe ddywedodd staff bod yr embryo wedi ei ddifrodi ...

"Pan aethon ni'n ôl mewn dau ddiwrnod fe glywon ni'r gwir, fod yr embryo wedi ei roi i rywun arall.

"O'n i mor grac."

Dywedodd eu cyfreithiwr Guy Forster o gwmni Irwin Mitchell fod "dwy ddamwain bron â digwydd" yn y clinig.

Yn 1996 roedd beichiogrwydd ectopig wedi difrodi tiwbiau Fallopio Deborah.

Goroesi

Yn 2000 dechreuodd y driniaeth ffrwythloni ac yn Ebrill 2003 fe gafodd fab.

Fe gafodd sawl embryo oedd yn weddill eu rhewi a'u cadw am bum mlynedd.

Ym mis Tachwedd 2007 fe gafodd y ddau wybod bod un embryo wedi goroesi.

Penderfynodd y ddau y bydden nhw'n anelu at gael plentyn arall.

Pan aeth y ddau i'r clinig doedden nhw ddim yn gwybod bod embryoau mwy nag un claf wedi cael eu cadw yn yr un lle.

Roedd hyn yn groes i ganllawiau.

Ac nid oedd embryolegydd o dan hyfforddiant wedi sicrhau bod yr embryo fyddai'n cael ei fewnblannu yn perthyn i'r claf cywir.

Cafodd yr Awdurdod Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg wybod beth oedd wedi digwydd.

'Methiannau'

Dywedodd Mr Forster: "Dangosodd adroddiad yr awdurdod fod y camgymeriad oherwydd methiannau staff labordy a theatr ..."

"Ond mae'n amlwg ... nad oedd y clinig wedi gweithredu'r drefn yn unol â Chôd Ymddygiad yr awdurdod ... ac roedd 'na brinder staff."

Dywedodd Ian Lane, Cyfarwyddwr Meddygol yr ymddiriedolaeth: "Rydyn ni'n ymddiheuro'n ddiamod.

"Roedd hwn yn ddigwyddiad prin ond ysgytwol ac rydyn ni'n cymryd cyfrifoldeb llawn am y gofid i'r ddau a'u teuluoedd.

"Oherwydd ymchwiliadau ... rydyn ni wedi gwella ein protocolau, lleihau ein baich gwaith ac wedi gwella amodau gwaith ..."HEFYD
Dathlu techneg ffrwythloni newydd
12 Awst 08 |  Newyddion
IVF: Mwy'n mynd dramor
01 Tach 05 |  Newyddion
Un driniaeth IVF am ddim
25 Chwef 04 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific