British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 11 Mehefin 2009, 06:02 GMT 07:02 UK
'Her aruthrol': Arbed £16 miliwn arall

Cyngor Gwynedd
Y cyngor 'yn parhau i chwilio am ffyrdd mwy effeithiol o weithio'

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud eu bod yn gorfod gwneud £16 miliwn o arbedion ychwanegol yn ystod y tair blynedd nesaf.

Bydd y swm yn ychwanegol at y £14.4 miliwn o arbedion y bydd y cyngor yn eu gwneud rhwng 2006-07 a 2009-10.

Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol wedi dweud y bydd rhaid i bob cyngor "ysgwyddo baich" oherwydd y sefyllfa arainnol.

Yn ystod y misoedd nesaf bydd cynghorwyr Gwynedd yn ystyried "strategaeth gynhwysfawr" ac mae 'na bryder y bydd rhai gwasanaethau yn cael eu torri a swyddi'n cael eu colli.

'Anferth'

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Dyfed Edwards: "Er ein bod yn parhau i chwilio am ffyrdd mwy effeithiol o weithio, yn anffodus, ni fydd hyn yn ddigon i wneud iawn am y diffyg cyllideb anferth y mae Gwynedd yn debygol o'i wynebu dros y tair blynedd nesaf.

"O ganlyniad yr unig ffordd ymlaen i'r cyngor yw cynllunio'n ofalus er mwyn lleihau effaith toriadau i wasanaethau ar drigolion, yn enwedig pobl fregus.

"Mae angen i'r cyngor weithredu ar unwaith ...

"Drwy ymateb rwan mi allwn ni osgoi wynebu sefyllfa hunllefus lle byddai rhaid gwneud toriadau i wasanaethau heb baratoi ar eu cyfer, na'u hystyried yn drylwyr."

'Her aruthrol'

Dywedodd y prif weithredwr, Harry Thomas:"Mae taro cydbwysedd rhwng datblygu a moderneiddio gwasanaethau ar un llaw, a gwireddu arbedion ariannol ar ben y £14.4 miliwn sydd eisoes wedi eu gwireddu yn her aruthrol.

"Rydan ni eisoes wedi cyflwyno newidiadau pellgyrhaeddol sy'n cynnwys cyflwyno toriadau sylweddol ar lefel uwchreolwyr ac ni fydd gennym ddewis dros y tair blynedd nesaf ... rhaid i ni wynebu penderfyniadau anodd a pharhau i wireddu mwy gyda llai o arian.

"Bydd hyn yn her aruthrol, ond rwy'n hyderus y gallwn ei gwireddu drwy weithio gyda'n gilydd, bod yn fwy arloesol ac arwain newid oddi mewn a thu allan i'r cyngor.

'Toriadau'

Dywedodd Chris Llywelyn o'r Gymdeithas Llywodraeth Leol y byddai rhaid i bob cyngor "ysgwyddo'r baich" oherwydd y sefyllfa ariannol.

"Bydd yr arian y bydd yr awdurdodau lleol yn ei gael oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad yn gostwng ac mae disgwyl y bydd yna doriadau mawr dros y blynyddoedd nesa," meddai.

"O ran cael yr arian yn ôl maen nhw'n gorfod naill ai codi trethi neu dorri gwariant cyhoeddus.

"Rydyn ni'n gobeithio yw y bydd y toriadau yn cael eu trosglwyddo yn deg iawn ac na fydd meysydd fel addysg a gwasanaethau cymdeithasol yn derbyn y baich mwyaf.

"Fe fyddwn ni, yn sicr, yn dadlau â Llywodraeth y Cynulliad dros achos yr awdurdodau lleol a'r gwasanaethau craidd."

'Cyfnod anodd'

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad ei bod yn adeg anodd i bawb a'u bod am i gyrff cyhoeddus "chwilio am ffyrdd o arbed arian er mwyn diogelu gwasanaethau".

"... mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymrwymedig i ddarparu'r adnoddau sydd eu hangen ar awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn gallu cynnal gwasanaethau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer pobl yng Nghymru.

"Ac mae 'na lawer o enghreifftiau da yng Nghymru lle mae awdurdodau lleol wedi adolygu eu gwasanaethau ac wedi gwneud toriadau ar fiwrocratiaeth wastraffus sydd yn y pen draw wedi arbed arian a gwella'r gwasanaeth i'r cyhoedd."HEFYD
Ysgol yn wynebu colli staff
10 Meh 09 |  Newyddion
Cadeirydd newydd i Gyngor
07 Mai 09 |  Newyddion
Cynghorwyr yn talu arian yn ôl
21 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific