British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Mehefin 2009, 09:34 GMT 10:34 UK
Ysgol yn wynebu colli staff

Disgybl ysgol (generic)
Dywed yr undeb na all yr ysgol fforddio colli staff

Mae undeb yn rhybuddio gallai ysgol uwchradd yng Ngwynedd golli hyd at saith o athrawon oherwydd problemau ariannol.

Dywed undeb athrawon UCAC fydd yn rhaid i'r toriadau yn Ysgol Uwchradd Tywyn gael eu gwneud erbyn y Nadolig.

Ym mis Mawrth, cafodd awdurdod addysg y sir ei feirniadu am helpu ysgol yng Nghaernarfon oedd yn wynebu trafferthion.

Dywedodd pennaeth addysg y sir, Dewi R Jones, bod y cyngor yn cydweithio gyda'r ysgol.

"Mae'n ymddangos bod yr ysgol yn wynebu dyled sylweddol iawn sy'n golygu y gallai hyd at saith o swyddi gael eu colli erbyn diwedd y flwyddyn," yn ôl Eryl Owain, swyddog undeb lleol.

"Ar gyfer ysgol uwchradd fach, mae hyn yn ergyd sylweddol.

"Fe fydd yn achosi problemau i'r ysgol barhau i gynnig addysg o safon."

Mae 'na 385 o ddisgyblion yn yr ysgol.

Dewisiadau

Dywedodd yr undeb bod angen i Gyngor Gwynedd weithio gyda'r ysgol i achub cymaint o swyddi â phosib.

Dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, bod angen i Lywodraeth y Cynulliad edrych o'r newydd ar y modd y mae ysgolion yn cael eu hariannu.

"Rydym yn croesawu cais i gynyddu nifer y dewisiadau sydd ar gael i ddisgyblion 14-19 oed ond does dim modd i'r ysgol gynnig y dewisiadau yma oni bai eu bod yn cael digon o arian i wneud hynny," meddai.

Dywedodd Mr Jones bod y cyngor yn ymwybodol o sefyllfa'r ysgol.

"Er nad ydym yn barod i drafod sefyllfa ariannol ysgolion unigol, mae'n ymddangos y bydd yn rhaid i Ysgol Uwchradd Tywyn ddarparu'r maes llafur gyda llai o staff yn y dyfodol," meddai.

"Rwy'n hyderus y byddwn yn gallu cynnal trafodaethau agored a chadarnhaol gyda llywodraethwyr yr ysgol a chytuno ar y camau positif ymlaen."

Ym mis Mawrth fe wnaeth Cyngor Gwynedd benderfynu rhoi £150,000 i Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon.

Roedd 'na ddiffyg ariannol yn y gyllideb ac fe gafodd y penderfyniad i roi'r arian ei feirniadu fel un oedd "yn gosod cynsail".

Dywedodd y cynghorydd Aeron Jones o Lais Gwynedd, y dylai'r aelodau etholedig fod wedi gwneud y penderfyniad i gynnig cymorth ariannol, nid swyddogion addysg.

Fe ddylai ysgolion eraill felly, meddai, gael cynnig yr un cymorth.HEFYD
Ysgol yn wynebu toriadau difrifol
04 Maw 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific