British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Mehefin 2009, 06:39 GMT 07:39 UK
Creu paté i helpu'r wiwer goch

Wiwer lwyd
Mae'r wiwer lwyd yn gyfarwydd iawn yng Nghymru

Mae cwmni bwyd yn gobeithio y bydd eu cynnyrch diweddaraf yn cynyddu nifer y wiwerod coch sydd yng Nghymru.

Mae cwmni Patchwork Paté, o Ruthun, wedi cynhyrchu paté o wiwerod llwyd.

Fe gafodd rheolwr y cwmni Jenny Whitham, y syniad pan oedd wiwerod llwyd yn bwyta bwyd ei hieir ac yn dwyn wyau.

Bydd yr holl elw o'r paté yn cael ei roi tuag at elusen Cyfeillion Gwiwerod Coch Ynys Môn.

Er bod ychydig o gwynion wedi cael eu gwneud gan ymgyrchwyr hawliau anifeiliaid, dywedodd Ms Whitham fod llawer o'r cynnyrch wedi cael ei werthu.

Blas hyfryd

Fe gafodd Ms Whitman y syniad pan yr oedd ei garddwr wedi dal gwiwer lwyd yn yr ardd.

"Fe ofynnodd o i mi os ydw i'n eu bwyta nhw, ac fe ddywedais i na i ddechrau ac yna dweud y byswn i'n medru gwneud paté [ohono]," meddai.

Jenny Whitham
Fe gafodd Jenny Whitman ei syniad ar ôl i'w garddwr ddal wiwer lwyd

"Roedd o'n hyfryd ac fe es i ag o i'r ffatri er mwyn i bawb ei flasu.

"Fe lwyddon ni i ddal pump o wiwerod gan wneud tua 60 o dybiau ohonyn nhw.

"Cafodd pob un, ac eithrio dau dwb ei werthu.

"Fe benderfynom ni wedyn y dylen ni roi cymorth i'r wiwer goch yn hytrach na gwneud elw o'r wiwer lwyd yn unig."

Mae'r paté, sydd ar gael ar wefan y cwmni, yn cynnwys cig wiwer lwyd, afu ieir a gwirod cnau cyll.

Er nad yw'r cwmni yn codi tâl am y paté maen nhw'n disgwyl i'w cwsmeriaid roi lleiafswm o £5 tuag at elusen Cyfeillion Gwiwerod Coch Ynys Môn am dwb 120g (4 owns).

Er bod gwefan y cwmni yn dangos nad yw'r paté ar gael ar hyn o bryd, mae Ms Whitham yn dweud fod rhywun wedi cysylltu gyda nhw yn cynnig cyflenwad cyson ohono.

'Achos da'

Fe ychwanegodd ei bod wedi derbyn "ychydig o e-byst càs" am eu cynnyrch diweddaraf, ond nad ydyn nhw'n ei rhwystro rhag dal ymlaen gyda'i chynllun.

"Roeddwn i'n meddwl na fyddem ni'n cael ein barnu am y peth gan nad ydym ni'n gwneud unrhyw elw ac yn rhoi cymorth i'r gwiwerod coch.

wiwer goch
Mae'r wiwer goch wedi cynnyddu yn Ynys Môn

"Ond roedd un e-bost yn fygythiol iawn.

"Dwi'n gwybod fy mod i'n gwneud hyn at achos da."

Dywedodd Dr Craig Shuttleworth o elusen Cyfeillion Gwiwerod Coch Ynys Môn, eu bod wedi casglu ychydig o gannoedd o bunnau hyd yn hyn.

"Mae hyn yn arwydd caredig iawn," meddai.

"Fe fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu canolfan addysg newydd er mwyn i blant ddysgu am wiwerod."

Roedd nifer y wiwerod coch yn ffynnu yn Ynys Môn ar un pryd, ond fe gafodd cannoedd ohonyn nhw eu lladd yn yr 1970au.

Serch hynny mae'r nifer wedi cynnydd o 30 i 100 dros y ddegawd ddiwethaf.HEFYD
Y wiwer goch: Angen gwybodaeth
21 Ebr 09 |  Newyddion
Ymdrech i achub cynllun y wiwer goch
03 Rhag 05 |  Newyddion
Cadarnle i'r wiwer goch ym Môn?
16 Awst 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific