British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 8 Mehefin 2009, 06:58 GMT 07:58 UK
Statws i ddyffryn ecogyfeillgar

Ynyslas
Bro Ddyfi yw'r unig ardal biosffer yng Nghymru

Caiff Bro Ddyfi ei dynodi'n ardal biosffer gynta Cymru ddydd Llun.

Dim ond 550 o ardaloedd drwy'r byd sydd wedi cael yr anrhydedd am warchod buddiannau natur a dyn mewn ffordd gynaliadwy.

Pobl yn cydweithio'n lleol i wneud yn siwr fod etifeddiaeth, diwylliant ac economi ardal yn ffynnu mewn cytgord â'r amgylchedd naturiol yn fras yw ardal biosffer.

Rhaid i ardaloedd ateb y meini prawf yn ôl safonau'r Cenhedloedd Unedig.

Cafodd rhan o Fro Ddyfi ei dynodi yn warchodfa biosffer yn y1970au.

Ond gan fod y meini prawf wedi newid bu'n rhaid ailymgeisio.

Y tro yma fe benderfynwyd ailgofrestru ac ehangu'r ardal i gynnwys Borth ar arfordir Ceredigion a Llanymawddwy yng Ngwynedd.

Mae'r cais wedi ei gymeradwyo.

'Lle arbennig'

Dywed Gweinidog Amgylchedd Cymru, Jane Davidson, bod y statws yn "anrhydedd mawr" i'r ardal ac i Gymru gyfan .

"Nid yn unig i'r ardal ond i Gymru.

"Mae'n statws rhyngwladol sy'n dynodi ei bod yn lle arbennig i bobl a natur".

Roedd mwyafrif y bobl leol o blaid ailymgeisio am y statws ac roedd cynghorau Ceredigion, Powys, Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri yn cefnogi'r Bartneriaeth Biosffer.

Cyflwynwyd cais drafft i'r awdurdodau lleol cyn iddo gyrraedd Llywodraeth y Cynulliad a Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Er mwyn cadw a gwella'r statws rhaid oedd gofyn i UNESCO gymeradwyo ardal ehangach.

Nod Biosffer Dyfi yw "y bydd yn cael ei chydnabod a'i pharchu ar lefel ryngwladol, Brydeinig a lleol am amrywiaeth ei harddwch naturiol, ei threftadaeth a'i bywyd gwyllt, ac am ymdrechion ei phobl i gyfrannu'n gadarnhaol at fyd mwy cynaliadwy".

Mynydd Olympus yng Ngwlad Groeg ydi un o'r ardaloedd eraill yn y byd.HEFYD
Dyffryn yn ystyried ecostatws
02 Hyd 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific