British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 5 Mehefin 2009, 05:25 GMT 06:25 UK
Ymchwiliad i lifogydd

Fforest Newydd. Pontypridd
Mae ardal Fforest Newydd ym Mhontypridd wedi cael eu taro gan lifogydd sawl tro.

Bydd pobl sydd wedi dioddef o lifogydd yng Nghymru yn cael rhannu eu profiadau a'u safbwyntiau gydag Aelodau o'r Cynulliad.

Mae'r cyfarfod yn rhan o ymchwiliad ehangach ar lifogydd gan Bwyllgor Cynaliadwyedd Llywodraeth y Cynulliad.

Bydd dau gyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Rossett yn Wrecsam ac yn Nhrehafod ger Rhondda Cynon Taf ddydd Gwener.

Dros y blynyddoedd mae'r ddwy ardal wedi dioddef o lifogydd difrifol.

Cafodd dros filiynau o bunnau o ddifrod ei wneud i gartrefi ac adeiladau yn Wrecsam yn hydref 2000.

Fe gafodd £1.1 miliwn ei wario ar adeiladu amddiffynfeydd atal llifogydd ym Mangor Is-Coed yn ddiweddarach.

Fis Medi y llynedd fe gafodd sawl rhan o'r Rhondda eu taro gan lifogydd difrifol, gyda llawer o bobl yn gorfod gadael eu cartrefi ym Mhontypridd a Chwm Cynon.

Dywedodd Aelod Cynulliad Wrecsam, Leslie Griffith, a fydd yn mynychu'r cyfarfod yn Rossett: "Yn anffodus mae sawl rhan o Gymru yn dioddef o lifogydd ac mae'n cael effaith andwyol ar fywydau pobl."

Tystiolaeth Fideo

Ychwanegodd: "Dyma pam fod y Cynulliad wedi dechrau ymchwiliad newydd, er mwyn gweld sut y gallai awdurdodau cyhoeddus roi cymorth i bobl a chymunedau ymdopi gyda'r broblem yn ogystal â dod o hyd i ffyrdd i osgoi effeithiau llifogydd."

Cafodd yr ymchwiliad ei lansio gan Llywodraeth y Cynulliad fis Ebrill, ac mae aelodau o'r pwyllgor yn annog pobl i yrru lluniau fideo o effaith y llifogydd ar eu cymunedau.

Bydd yr ymchwiliad hefyd yn archwilio effeithlonrwydd rhybuddion am lifogydd, ymateb cwmnïau yswiriant i achosion o lifogydd ac ymateb y gwasanaethau brys i alwadau mewn achosion o'r fath.

Dywedodd Leanne Wood, Aelod Cynulliad Canol De Cymru a fydd yn mynd i'r cyfarfod cyhoeddus yn Amgueddfa Parc Treftadaeth y Rhondda: "Mae llifogydd yn rhywbeth sy'n cael effaith mawr ar nifer o gymunedau yn Ne Cymru.

"Rydym eisiau casglu sylwadau a phrofiadau gan y cyhoedd er mwyn gwneud argymhellion i Lywodraeth y Cynulliad a sefydliadau sy'n delio gydag achosion o lifogydd wella eu gwasanaethau.

Bydd cyfarfod cyhoeddus Rossett yn cael ei gynnal yn neuadd y pentref am 5pm ddydd Gwener Mehefin 5, gyda chyfarfod trigolion Trehafod yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Rhondda am 12.30pm.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
£17 m i gynlluniau llifogydd
17 Maw 09 |  Newyddion
Arglawdd i geisio atal llifogydd
26 Chwef 09 |  Newyddion
£100,000 i leddfu llifogydd
04 Maw 09 |  Newyddion
Cynllun llifogydd newydd ar waith
20 Ion 09 |  Newyddion
Llifogydd yn achosi problemau
13 Rhag 08 |  Newyddion
Stormydd yn achosi llifogydd
10 Tach 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific