British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Mehefin 2009, 06:14 GMT 07:14 UK
'Hanner y di-waith o dan 25 oed'

Canolfan Byd Gwaith
Mae diwethdra ym Mlaenau Gwent dros 8%

Mae bron i hanner y bobl sy'n ddi-waith yng Nghymru o dan 25 oed.

Dyna un o gasgliadau gwaith ymchwil elusen Sefydliad Joseph Rowntree sy'n galw am ymateb brys rhag i'r sefyllfa waethygu.

Mae'n nodi hefyd mai un o gymoedd de Cymru, Blaenau Gwent, sydd efo'r gyfradd ucha o ddiweithdra drwy'r Deyrnas Unedig gyda Merthyr Tudful yn 10fed.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi croesawu'r adroddiad gan bwysleisio bod taclo effaith cymdeithasol y dirwasgiad yn flaenoriaeth.

Dywed yr adroddiad hefyd bod 'na gynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o orchmynion meddiant yn y llysoedd sirol ers 2004 ac wedi cyrraedd yr un lefel ag yr oedd yn y 1990au.

Mae'r adroddiad yn ddiweddariad ar adroddiad a gyhoeddwyd gyntaf yn 2005 ond y cyntaf i'w gyhoeddi yn ystod dirwasgiad.

Yn ôl yr adroddiad, roedd diweithdra yn cynyddu cyn y dirwasgiad ac mae'n rhybuddio am genhedlaeth newydd o bobl fydd heb "brofiad, cymwysterau a hunan hyder".

'Anghyfartal'

Daeth y cynnydd mwya sylweddol o ran y di-waith yn ail hanner 2008, gyda'r cyfartaledd am y chwe mis yn agosáu at 100,000 - y lefel gafodd ei weld diwethaf yn 1996.

Roedd ymchwilwyr yn canfod bod diweithdra o ganlyniad i'r dirwasgiad yn effeithio ar rai ardaloedd yn anghyfartal.

Yn wyth o siroedd Cymru, Blaenau Gwent, Torfaen, Merthyr Tudful, Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr yr oedd y canran ucha o bobl yn gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith yng Nghymru.

Nid dyma oedd y sefyllfa cyn y dirwasgiad.

Ac mewn pum ardal, gan gynnwys Sir Benfro, Sir Fynwy a Sir y Fflint mae'r nifer sy'n gwneud cais wedi dyblu yn ystod y 12 mis diwethaf.

Mae'n rhy gynnar rhagweld pa ardal o Gymru fydd efo'r canran ucha o bobl ddi-waith ac eithrio ym Mlaenau Gwent (8%) a Merthyr Tudful (6.5%).

Dywedodd un o awduron yr adroddiad, Peter Kenway, o Sefydliad New Policy, mai'r agwedd mwya allweddol yn y dirwasgiad diweddara ydi nifer uchel y di-waith ymhlith oedolion ifanc yng Nghymru.

"Os ydi'r sefyllfa yma yn parhau, gall y perygl i genhedlaeth newydd eu hamddifadu o brofiad, cymwysterau a hunanhyder y gallen nhw gynnig darpariaeth ar eu cyfer nhw a'u teuluoedd."

Ychwanegodd yr adroddiad y byddai'n o leiaf flwyddyn cyn y byddai tystiolaeth gadarn o effaith y dirwasgiad ar dlodi ar gael.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific