British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Mehefin 2009, 10:53 GMT 11:53 UK
Cynllun i ailagor swyddfa'r post

Arwydd y Swyddfa Bost
Fe gafodd y swyddfeydd post eu cau yn gynharach eleni

Mae Swyddfa'r Post Cyf wedi cyhoeddi cynlluniau ddydd Mawrth i ailagor swyddfa yn Y Friog, Gwynedd erbyn mis Awst.

Fe fydd cyfnod ymgynghori o chwech wythnos cyn penderfynu a fydd Gwasanaeth Partneriaeth yn cael ei sefydlu dan reolaeth y postfeistres Janet Edward, sy'n gweithio yng nghangen Y Bala.

Cafodd canghennau Llanaelhaearn a Thalsarnau eu cau yn gynharach eleni ar ôl i'r is-bostfeisri ymddiswyddo.

Mae cwmni Post Office Limited wedi dechrau ymgynghoriad i ailagor y ddwy swyddfa bost ar safleoedd newydd am dair awr yr wythnos.

Fe fydd y swyddfa bost ym Mwlchgwyn, Wrecsam ar agor am ddau ddiwrnod yr wythnos o fis Mehefin.

Gobaith y cwmni yw symud y gwasanaeth newydd yn Nhalsarnau i neuadd y pentref gyda Chaffi'r Eifl yn gartref newydd i'r gangen yn Llanaelhaearn.

'Diogelu gwasanaeth'

Fe fydd y gwasanaethau newydd yng Ngwynedd yng ngofal Alistair Meadows sy'n bostfeistr yng Nghricieth.

Bydd cyfnod ymgynghori o chwe wythnos yn dechrau i drafod y cynlluniau yng Ngwynedd.

Bydd gwasanaeth swyddfa'r post Bwlchgwyn yn cael ei gynnal yn y ganolfan gymunedol ar brynhawniau Llun a Mercher.

Fe gafodd y swyddfa yno ei chau fis Mai y llynedd am "resymau gweithredol".

Er nad oes dyddiad ar gyfer agoriad swyddogol y gwasanaeth newydd wedi eu gadarnhau eto, mae Post Office Limited wedi dweud y bydd ar agor ddiwedd y mis.

Fe ddywedodd Sue Hodgins o'r cwmni mai eu prif flaenoriaeth yw diogelu gwasanaethau post tymor hir o fewn cymunedau.

'Syniad gwych'

Roedd Cynghorydd Sir Gwynedd Caerwyn Roberts yn croesawu'r cynllun i gael gwasanaeth swyddfa'r post yn Nhalsarnau unwaith eto.

"Mae hyn yn syniad gwych, ac fe fydd lleoli'r gangen yn neuadd y pentref yn syniad da gan ei fod yn adeilad newydd ac yn galon y gymuned."

Fe ychwanegodd y Cynghorydd Roberts nad yw'n pryderu fod y swyddfa bost ar agor am dair awr yr wythnos yn unig.

"Mae 'na lygedyn o obaith y gallai'r oriau agor gael eu hymestyn pan fydd y swyddfa bost wedi cael ei hagor unwaith eto.

"Fe fyddwn ni'n colli'r gwasanaethau yma os na fyddwn ni'n eu defnyddio."

'Cyfleus'

Roedd Lynda Cox, cadeirydd cyngor bro Llanaelhaearn hefyd yn croesawu'r cynllun.

"Mae Caffi'r Eifl yn leoliad addas iawn a fydd yn gyfleus i bawb," meddai.

"Mae hi wedi bod yn gyfnod anodd iawn i ni dros y misoedd diwethaf gan ein bod wedi gorfod teithio i Bwllheli i ddefnyddio'r Swyddfa Bost."

Fis Gorffennaf 2008, fe gyhoeddodd Swyddfa'r Post y byddai 52 o ganghennau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru yn cael eu cau fel rhan o'u cynlluniau i gwtogi nifer y swyddfeydd post ym Mhrydain o 2,500.

Cafodd y penderfyniad ei feirniadu'n llym gan gwsmeriaid a gwleidyddion a oedd yn credu y byddai'r toriadau yn cael effaith andwyol ar bensiynwyr a phobl fregus.

Doedd y swyddfeydd post Llanaelhaearn, Talsarnau a Bwlchgwyn ddim wedi cael eu clustnodi i gael eu cau.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Swyddfa bost: Dosbarth cyntaf
21 Mai 09 |  Newyddion
Achub siop a swyddfa bost leol
12 Chwef 09 |  Newyddion
Rhestr o'r 59 swyddfa bost
03 Meh 08 |  Newyddion
Pryder symud swyddfa bost
26 Ebr 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific