British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Mehefin 2009, 17:58 GMT 18:58 UK
Ffatri: Ffermwyr yn anhapus

Ffermwr llaeth (generic)
Mae'r ffermwyr yn derbyn tua 19c y litr am eu llefrith gan Saputo

Bu ffermwyr sy'n cyflenwi llefrith i ffatri gaws Saputo yn cwrdd â rheolwyr y cwmni fore Llun.

Mae nifer o'r ffermwyr yn anhapus am y pris maen nhw'n ei gael gan y cwmni am eu llefrith ac wedi bod yn cynnal protest tu allan i'r safle.

Yn ystod y cyfarfod fe glywodd 40 o ffermwyr y byddai hawl ganddyn nhw i adael eu cytundebau gyda'r cwmni pe baen nhw'n dymuno.

Fe gafodd y ffatri sy'n cynhyrchu caws mozzarrella ei brynu gan Saputo ddwy flynedd yn ôl wedi i gwmni Dansco fynd i'r wal

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Saputo eu bod yn wynebu "amodau marchnad anodd" i sicrhau prisiau isel am eu cynnyrch.

Gostwng prisiau

Mae dros hanner y ffermwyr sy'n cyflenwi llefrith i'r cwmni yn ystyried dod â'u cytundebau i ben gyda Saputo, am nad ydyn nhw'n hapus gyda'r prisiau maen nhw'n ei gael am eu llefrith.

Yn sgil toriadau gan y cwmni mae pris y llefrith mae ffermwyr yn ei roi wedi gostwng i 19c y litr.

Yn ôl DEFRA, Adran Materion Gwledig Llywodraeth San Steffan, mae ffermwyr yn derbyn 24c y litr am lefrith ar gyfartaledd.


Gallwn ni byth a gwerthu'r llaeth am bris sy'n llai na beth mae e'n ei gosti i ni ei gynhyrchu.

Terry James, ffermwr

Fe ddywedodd Terry James ffermwr yng Nghilrhedyn un o gyflenwyr y ffatri fod cwmnïau eraill wedi cynnig 3 ceiniog y litr yn fwy am eu llefrith.

"Maen nhw wedi cwympo 2c y litr fis Rhagfyr ac wedyn wedi cwympo ymhellach o 4c, ac felly rydym ni wedi colli 6c y litr eleni," meddai.

"Ni ar gytundeb ac felly mae'n rhaid i ni gael pris teg am ein llaeth. Gallwn ni byth a gwerthu'r llaeth am bris sy'n llai na beth mae e'n ei gosti i ni ei gynhyrchu.

"Ni moyn oleiaf 23c y litr achos ma na phrynwyr eraill ogwmpas sy'n fodlon talu hynny u nu ar hyn o bryd."

'Newyddion cymysg'

Ar ôl y cyfarfod fe ddywedodd Brian Walters Is-lywydd Undeb Amaethwyr Cymru na fyddai'r cwmni'n talu mwy o arian i'r ffermwyr ond y bydden nhw'n medru gadael eu cytundebau pe baen nhw'n dymuno.

"Mae'r gostyngiad yr helont nhw [Saputo] ar ddechrau Mai yn aros felly tydyn nhw ddim am gael rhagor am eu llaeth," meddai.

"Ond y calondid yw mai hawl gan yr aelodau i adael y cwmni ar ddyddiad sy'n weddol agos i nawr gyda heb unrhyw fath o gosb ariannol.

Maen nhw'n teimlo'n dorcalonnus eu bod yn gadael y ffatri ond y calondid yw fod rhyddid gyda nhw nawr i chwilio am well pris am eu llaeth.
Brian Walters, Is-lywydd UAC

"Maen nhw'n teimlo'n dorcalonnus eu bod yn gadael y ffatri ond y calondid yw fod rhyddid gyda nhw nawr i chwilio am well pris am eu llaeth." Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni, o Ganada, eu bod yn wynebu "amodau marchnad anodd" i gadw prisiau eu caws yn isel, ac na fydden nhw'n medru cynnig prisiau uwch i'r ffermwyr am eu llefrith.

Fe ychwanegodd eu bod wedi buddsoddi llawer o'u cyfalaf i'r ffatri yng Nghastell Newydd Emlyn ac y bydden nhw'n parhau yn eu hymrwymiad i'r ardal.

Fis Mawrth 2007 fe brynodd Saputo y ffatri gaws am £5.3m ar ôl i gwmni Dansco fynd yn fethdalwyr.

Roedd gan Dansco ddyledion o dros £6 miliwn.

Fe fydd yr amaethwyr yn cynnal cyfarfod ym Mwlch-y-groes nos Fercher i drafod y camau nesaf bydden nhw'n ei gymryd.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Ffatri gaws: Achub 130 o swyddi
23 Maw 07 |  Newyddion
Ffatri gaws: Cyfarfodydd
07 Maw 07 |  Newyddion
Ffatri gaws: Dal i gyflenwi
13 Chwef 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific