British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Mehefin 2009, 13:00 GMT 14:00 UK
Galw am drafodaeth ar frechiad MMR

Lynn Neagle AC
Mae gan Lynn Neagle ddau o blant, un sy'n rhy ifanc i gael ei frechu

Mae un o aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol yn galw am drafodaeth ar gyflwyno elfen o orfodaeth ar frechu plant gyda'r brechiad MMR yng Nghymru.

Mae AC Torfaen, Lynne Neagle, yn credu y dylai Cymru ddilyn esiampl America lle na all plant sydd ddim wedi cael eu brechu fynychu ysgolion gwladol.

Mae'r achosion diweddara o'r frech goch yn golygu bod 253 o achosion yng Nghymru.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae 32 o bobl wedi cael triniaeth ysbyty.

Mae Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru wedi cadarnhau'r ffigurau ddydd Llun.

Dros y penwythnos mae 'na 12 achos newydd a does 'na ddim mwy o gleifion wedi cael trinaeth ysbyty.

Dywedodd Ms Neagle, sy'n fam i ddau o fechgyn 6 oed a 10 mis oed, wrth BBC Cymru y byddai'n codi'r mater yn y Cynulliad Cenedlaethol a gyda swyddogion iechyd.

"Dwi'n credu bod hi'n ddigon clir nawr, bod angen gwneud rhywbeth pendant," meddai.

Trafodaeth

"Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer o bobl sy wedi eu heintio yng Nghymru.

"Mater o amser fydd hi cyn y bydd rhywun yn marw o achos y frech goch.

Dywedodd bod adroddiad rhai blynyddoedd yn ôl yn gwrthod yr honiadau oedd yn gysylltiedig gyda pheryglon brechiad MMR ond nad oes 'na gynnydd yn nifer y rhai sy'n brechu'r plant.

NIFER O ACHOSION YNG NGHYMRU
Sir Caerfyrddin - 70
Sir Conwy - 54
Sir Abertawe - 34
Sir Castell-nedd Port Talbot - 28
Sir Benfro - 27
Sir Pen-y-bont ar Ogwr - 23
Siroedd Cerdigion, Powys, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen - 3 achos yr un cyfanswm o 12
Sir Blaenau Gwent - 2
Siroedd Gwynedd, Dinbych a Fflint - 1 achos yr un cyfanswm o 3
Ffynhonnell: Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru

"Dwi eisiau trafodaeth i weld a oes angen i ni symud tuag elfen o orfodaeth," ychwanegodd.

Mae rhai wedi awgrymu y dylai brechiad unigol gael ei gynnig i'r rhieni sydd ddim eisiau'r brechiad trebl yn erbyn y frech goch, clwy'r pennau a rwbela.

Ond dywedodd Ms Neagle y byddai hynny yn "anghyfrifol".

Eglurodd bod ei mab hynaf wedi derbyn brechiad MMR ond nad oedd ei mab ieuengaf yn ddigon hen i'w dderbyn - rhywbeth sy'n achosi pryder iddi.

"Y plant yma sydd fwya mewn peryg," meddai.

Mae 179 o achosion yng nghanolbarth a gorllewin Cymru gyda tua 100 yn ardal Llanelli, Porth Tywyn, de Sir Benfro a Chastell-nedd Port Talbot.HEFYD
Y frech goch: 'Brawychus'
19 Mai 09 |  Newyddion
Y frech goch: Mwy o achosion
28 Mai 09 |  Newyddion
Y frech goch: Penaethiaid yn poeni
26 Mai 09 |  Newyddion
Brech goch: 50 am frechiad sengl
30 Mai 09 |  Newyddion
Rhybudd i frechu plant
27 Mai 09 |  Newyddion
Brech goch: 'Poeni'n fawr'
12 Mai 09 |  Newyddion
'Angen brechu miloedd o blant'
09 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific