British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 27 Mai 2009, 10:25 GMT 11:25 UK
Pennaeth newydd i goleg

Medwin Hughes
Fe fydd Dr Hughes yn gweithio i uno'r ddau sefydliad

Dr Medwin Hughes yw Is-Ganghellor newydd Prifysgol Llanbedr Pont Steffan.

Ar hyn o bryd mae Dr Hughes yn Is-Ganghellor Coleg y Drindod yng Nghaerfyrddin.

Fe fydd yn cyfuno'r ddwy swydd wrth i'r ddau sefydliad gydweithio i sefydlu prifysgol newydd.

Mae disgwyl y bydd Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant yn cychwyn ym mis Medi 2010.

Mae Dr Hughes yn olynu Alfred Morris yn Llambed ar ôl iddo fo gael ei benodi'n Is Ganghellor dros dro ym Mhrifysgol Fetropolitaidd Llundain.

"Rydym yn falch iawn o gyhoeddi penodiad y Dr Medwin Hughes yn Is Ganghellor," meddai Mrs Tricia Carter, Cadeirydd Cyngor ac Is-Lywydd Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan.

"Y penodiad yw'r cam cyntaf i greu prifysgol newydd, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, sy'n cyfuno hanes a thraddodiadau'r Drindod a Llambed."

Her

Mae Dr Hughes wedi bod yn brifathro Coleg y Drindod ers mis Medi 2000.

Dywedodd y bydd yn her cyflawni'r ddwy swydd ond swydd y mae'n edrych ymlaen ati.

"Mae'n gyfle gwych i ddod â'r ddau sefydliad, dau o sefydliadau hynna Cymru o safbwynt prifysgolion y wlad, at ei gilydd.

"Fe fyddai'n gwneud cryn dipyn o deithio dros y misoedd nesa ond yn symud yn syth i ddatblygu tîm rheoli.

"Am flwyddyn fe fydd y ddau sefydliad ar wahân ond yn symud ymlaen yn gyflym i integreiddio'r ddau sefydliad."

Dywedodd y bydd y tîm rheoli yn adeiladu ar gryfderau'r ddau sefydliad.

"Dwi'n awyddus gweld hwn fel y cam cyntaf i ddatblygu strwythur newydd ar gyfer addysg a hyfforddiant o fewn y rhanbarth.

"Dwi'n awyddus iawn i sicrhau ein bod grymuso'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.

'Gwahanol gryfderau'

"Mae gwir angen gwneud hyn yn y rhan yma o Gymru.

"Mae angen gweithio i ddatblygu sgiliau uwch gan bod hi'n amlwg bod angen anghenion sgiliau'r gwasanaethau cyhoeddus a does 'na ddim academi na chyfle i ddatblygu'r sgiliau'n ddwyieithog.

"Fe fyddwn yn adeiladu ar gryfderau gwahanol sy'n cael eu cynnig gan y ddau sefydliad."

Cyn ei benodi'n Brifathro Coleg y Drindod bu Dr Hughes yn ddirprwy Brifathro ac yn Brifathro Cynorthwyol.

Bu'n ddarlithydd ac yn ymchwilydd yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin, Prifysgol Caerdydd ac Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru, a elwir erbyn hyn yn Brifysgol Glyndŵr.

Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth a Choleg yr Iesu Rhydychen, ac mae'n aelod o nifer o bwyllgorau'r llywodraeth a rhynglywodraethol a grwpiau ymgynghorol yn ymwneud ag addysg uwch.

Mae'n gyn Is Gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg a gwasanaethodd ar nifer o bwyllgorau ymgynghorol Cyngor Ewrop yn edrych ar faterion addysgol mewn aelod wladwriaethau.

Mae'n gyn Aelod o Bwyllgor Cymru Gwobr Dug Caeredin, ac yn Gadeirydd menter UK Kaleidoscope, elusen sy'n gweithio gydag unigolion a theuluoedd sy'n byw gyda phroblemau camddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Mae'n Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.HEFYD
Cyhoeddi enw prifysgol newydd
16 Ebr 09 |  Newyddion
Coleg yn derbyn statws newydd
23 Chwef 09 |  Newyddion
Dau goleg: Bwriad i uno
11 Rhag 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific