British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 27 Mai 2009, 07:20 GMT 08:20 UK
Urdd i rybuddio am beryglon y we

Plant ar y we
Mae angen addysgu plant a phobl ifanc am ddiogelwch y we

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi uno â BT Cymru ac elusen Wise Kids i addysgu pobl ifanc am faterion diogelwch wrth ddefnyddio'r we.

Bwriad y cynllun yw sicrhau bod aelodau'r Urdd yn gwybod sut mae cael hwyl ar y we yn ddiogel.

Mae cyfres o ffilmiau i addysgu pobl ifanc sut i ddefnyddio'r dechnoleg yn ddiogel wedi cael eu creu gan Glwb Digidol yr Urdd.

Maen nhw wedi cael eu henwebu ddwywaith yn y gorffennol am wobr Zoom Cymru.

Cafodd disgyblion o Ysgol Gyfun Gartholwg y cyfle i helpu i greu'r fideo, fydd yn ymddangos ar y we ar safleoedd Youtube a Facebook.

Mae'r disgyblion wedi bod yn cyfarfod yn wythnosol i ddysgu sgiliau a chreu a darlledu podlediad wythnosol.

Bwriad elusen Wise Kids yw defnyddio'r cynnyrch ar gyfer sesiynau hyfforddi ar gyfer staff yr Urdd.

Diogelwch

Fe fydd y ffilmiau yn ysgogi trafodaethau ymhlith pobl ifanc.

"Mae'r Urdd yn cymryd diogelwch plant a phobl ifanc o ddifrif, ac rydym fel mudiad yn deall fod byd plant a phobl ifanc yn newid o hyd," meddai prif weithredwr yr Urdd, Efa Gruffudd Jones.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gydag eraill i ddatblygu arfer da ac arweiniad er mwyn cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel.

Logo'r Urdd
Mae'r cynllun ar y cyd rhwng yr Urdd, BT Cymru a Wise Kids

"Nod y cynllun yw ceisio rhaeadru gwybodaeth am bwysigrwydd diogelwch ar y we, trwy gyfrwng y Gymraeg, i aelodau'r Urdd.

"Rydyn ni'n bwriadu hyfforddi ein staff sy'n gweithio yn agos gyda phobl ifanc, i addysgu'r aelodau ar sut i gysylltu gydag eraill ar y we yn ddiogel."

Dywedodd cyfarwyddwraig Cymru BT, Ann Beynon, bod 'na gyfrifoldeb mawr gan BT fel prif ddarparwr gwasanaethau cyfathrebu Cymru.

"Er bod y rhyngrwyd yn cynnig buddion enfawr i blant ym maes addysg, rydym hefyd yn ymwybodol o'r peryglon.

"Dyna pam mae BT mor falch o gefnogi cynllun yr Urdd i sicrhau bydd plant yn meddwl a chadw'n ddiogel ar y rhyngrwyd".CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific