British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 22 Mai 2009, 12:18 GMT 13:18 UK
Yr iaith 'mor bwysig 'r amgylchedd'

Ysgrifennu Cymraeg
54% yn credi bod gwarchod y Gymraeg cyn bwysiced gwarchod yr amgylchedd

Mae gwarchod yr iaith Gymraeg yr un mor bwysig i hanner pobl Cymru â gwarchod yr amgylchedd, yn ôl arolwg.

Roedd 54% o'r bobl a holwyd gan yr arolwg gafodd ei gomisiynu gan Fwrdd yr Iaith yn credu fod gwarchod y Gymraeg cyn bwysiced â gwarchod yr amgylchedd.

Roedd 26% yn anghytuno â'r gosodiad.

O'r 1,011 a holwyd roedd 11% yn galw eu hunain yn siaradwyr Cymraeg rhugl.

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd yr Iaith, Meri Huws, fod hwn yn brawf pellach "fod pobl Cymru am weld yr iaith yn ffynnu".

Dyma ail ran yr ymchwil y bwrdd

Cafodd yr adroddiad cyntaf ei gyhoeddi ddiwedd fis Ebrill 2009.

'Hwb i ddysgu'r iaith'

Roedd canlyniadau eraill yr arolwg diweddara yn dangos bod 65% o'r farn y dylai rhieni siarad Cymraeg â'u plant hyd yn oed os mai dim ond un rhiant oedd yn medru'r iaith.

Fe ddywedodd Geraint Ballinger o Ysgol Gyfun Plasmawr fod cael un rhiant sy'n gallu siarad Cymraeg yn rhoi hwb mawr i bobl ifanc.

Arolwg Bwrdd yr Iaith
54% gwarchod yr iaith yr un mor bwysig â gwarchod yr amgylchedd
11% o bobl yn siaradwyr Cymraeg yn rhugl
65% credu dylai rhieni siarad Cymraeg gyda'u plant
69% credu bydd cenedlaethau'r dyfodol yn diolch i Gymry heddiw am adfywio'r iaith

"Mae'n help mawr i fi gyda gwneud gwaith cartref yr ysgol ac mae Dad yn gallu siarad Cymraeg yn well na fi ac felly'n fy helpu i ddysgu'r iaith yn well.

"Mae hefyd yn neis cael yr opsiwn o siarad Cymraeg efo nhw gartref yn y tŷ."

Dywedodd disgybl arall, Dela Anderson, fod y Gymraeg yn "rhoi mantais eithaf da i chi yn yr ysgol ac efo ffrindiau ac felly dwi'n credu ei bod hi'n haws ac yn fwy naturiol siarad Cymraeg na fy ffrindiau sydd heb rieni Cymraeg."

Roedd yr arolwg yn dangos fod 69% yn credu y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn diolch i Gymry heddiw am gynnal ac adfywio'r iaith Gymraeg.

Hysbysebion dwyieithog

Dyma yw ail ran o arolwg Bwrdd yr Iaith Gymraeg a gafodd ei gomisiynu wrth i'r Gweinidog Treftadaeth Alun Ffred Jones baratoi i roi tystiolaeth ynglyn â'r cais am bwerau deddfu ym maes yr iaith Gymraeg, i'r Pwyllgor dethol yn San Steffan

Roedd yr arolwg cyntaf yn dangos fod dros 76% o boblogaeth Cymru credu fod hysbysebion dwyieithog yn bwysig.

Roedd yr arolwg hefyd yn dangos fod 82% o'r farn fod y Gymraeg yn rhywbeth i ymfalchïo ynddi, a 81% yn credu bod hyfforddi staff i ddysgu Cymraeg yn bwysig.

Yn ôl Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith, roedd y ffigyrau yn brawf fod y Gymraeg yn cael ei gweld fel "iaith dyfodol Cymru".

"Mae'n brawf bod rhieni am weld eu plant yn cael y cyfle i ddysgu'r iaith a mwynhau'r diwylliant a'r cyfleoedd di-ri sy'n dod yn sgîl bod yn ddwyieithog."Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Cyngor: 'Blaenoriaeth i'r iaith'
08 Mai 09 |  Newyddion
Cais iaith: Dechrau archwilio
12 Chwef 09 |  Newyddion
Iaith: 47% o blaid mwy o ddeddfu
02 Maw 09 |  Newyddion
Cam diweddara brwydr hir
02 Chwef 09 |  Newyddion
Y fenter iaith gyntaf yn dathlu
21 Ion 09 |  Newyddion
Addysg Gymraeg: 'Pryder difrifol'
17 Ion 09 |  Newyddion
Pwy yw Alun Ffred Jones?
22 Gorff 08 |  Newyddion
Penodi Gweinidog Treftadaeth newydd
22 Gorff 08 |  Newyddion
Pwy fydd yn olynu Thomas?
19 Gorff 08 |  Newyddion
Gweinidog yn ymddiswyddo
18 Gorff 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific