British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 18 Mai 2009, 11:59 GMT 12:59 UK
Cam-drin plant: Beirniadu cyngor

Cyngor Bro Morgannwg
Doedd y teulu ddim wedi cael gwybod yr holl fanylion am gefndir y dyn ifanc

Mae cyngor sir wedi cael eu beirniadu'n chwyrn gan adroddiad am achos dyn ifanc aeth ati i gam-drin plant teulu oedd yn rhoi gofal iddo.

Roedd y dyn wedi ymddwyn yn amhriodol yn y gorffennol ond doedd y teulu ddim wedi cael gwybod yr holl fanylion am ei gefndir.

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymddiheuro'n ddiffuant i'r teulu ac wedi dweud bod beirniadaethau'r adroddiad yn ddilys.

Cafodd yr adroddiad, sy'n cynnwys casgliadau ymchwiliad y cyngor, ei gyhoeddi ddydd Llun.

Dywedodd y cyngor na ddylai "hyn fod wedi digwydd erioed".

Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol y cyngor, Philip Evans, wedi dweud nad oedd "yna unrhyw esgus".

Mae tri o weithwyr y cyngor wedi cael eu gwahardd o'u gwaith ac fe fydd mwy o achosion disgyblu wrth i fwy gael hyfforddiant.

O dan glo

Yn Llys y Goron Caerdydd eleni roedd y dyn 19 oed wedi pledio'n euog i gyhuddiad o dreisio a cham-drin rhywiol.

Ac roedd y troseddau wedi digwydd pan oedd ar gynllun lleoliad oedolion ac yn cael gofal yng nghartref y teulu.

Cafodd wybod y byddai'n gorfod treulio o leiaf chwe blynedd dan glo a'i ryddhau dim ond pan na fyddai risg i'r cyhoedd.

Yn ôl yr adroddiad, roedd perfformiad y tîm gofal yn wael ac unwaith nid oedd wedi cynnal asesiad risg er gwaetha cais ysgrifenedig uwchreolwr i wneud hyn.

Wrth ymateb i'r adroddiad, dywedodd Mr Evans fod y beirniadaethau'n ddilys nid yn unig o ran tystiolaeth y methiannau ond hefyd y niwed gafodd ei wneud.

"Nid oedd rhai o'n staff ni'n cyflawni eu dyletswyddau unigol nac adrannol o ran amddiffyn y plant.

"Roedd hwn yn achos trasig iawn.

"Fe wnaeth yr ymchwiliad ganfod fod y dyn wedi cael gofal y cyngor pan oedd yn blentyn a bod y gwasanaethau cymdeithasol wedi cydnabod ei risg, rhannu'r wybodaeth a rheoli'r risg.

"Ond pan ddaeth y gofal i ben pan oedd yn 18 oed ni chafodd manylion llawn ei hanes eu trosglwyddo'n effeithiol ac fe gafodd penderfyniadau eu gwneud heb wybodaeth allweddol."

Ychwanegodd fod y cyngor wedi methu dau o blant bach gafodd niwed.

Dechreuodd ymchwiliad y cyngor ym mis Ionawr.

Mae'r adroddiad yn nodi 12 o argymhellion a chynllun gweithredu manwl.

Cynllun gweithredu

Dywedodd y cyngor y byddai newidiadau yn strwythur gwasanaethau llinell flaen yn achos gwasanaethau cymdeithasol plant ac oedolion a bod trefniadau rheoli'r holl wasanaeth "tîm gofal" wedi cael eu newid.

Ychwanegodd y byddai cynllun gweithredu yn cael ei gyflwyno.

Mae prif weithredwr y cyngor, John Maitland Evans, wedi dweud bod y sefyllfa'n drasig.

"Dwi i a'r arweinydd a phawb arall yn y cyngor yn ymddiheuro'n ddiffuant i'r rhieni a'r plant.

"Mae'n wir ddrwg gen i."

"Ac mae'r hyn ddigwyddodd yn annerbyniol ac ni ddylai hyn ddigwydd eto."

Mae disgwyl i Lywodraeth y Cynulliad gyhoeddi adroddiadau.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Cam-drin plant: Rhybudd tad
17 Maw 09 |  Newyddion
Cam-drin: Cyfaddefiad gan y cyngor
05 Maw 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific