British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 13 Mai 2009, 09:51 GMT 10:51 UK
Opik i ad-dalu £40 o dreuliau

Lembit Opik
Mae manylion hawliau treuliau Lembit Opik ymysg 12 o aelodau seneddol eraill o'r Democratiaid Rhyddfrydol i gael ei gyhoeddi gan The Telegraph

Mae Aelod Seneddol Sir Drefaldwyn wedi dweud y bydd yn ad-dalu £40 yr oedd wedi ei hawlio am nad oedd wedi talu treth cyngor yn brydlon.

Lembit Öpik yw'r diweddaraf o Gymru i gael ei gynnwys ar restr manylion treuliau Aelodau Seneddol ym mhapur newydd the Daily Telegraph.

Mae'r papur yn dweud ei fod wedi hawlio'r arian ar ôl iddo gael ei gosbi am nad oedd wedi talu treth cyngor ei ail gartref yn brydlon.

Dywedodd wrth BBC Cymru fod ei frawd wedi marw ar y pryd ac yr oedd ganddo bethau pwysicach ar ei feddwl.

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Nick Clegg, wedi dweud y bydd rhaid i Aelodau Seneddol ad-dalu unrhyw elw o'u hail gartrefi.

Ychwanegodd mai dyna fyddai ei fwriad ac y byddai'n pwyso ar aelodau meiniciau blaen ei blaid i wneud yr un peth nes y byddai rheolau treuliau yn dod i rym.

Yn y cyfamser, mae'r Prif Weinidog, Gordon Brown, wedi cadarnhau y bydd 'na adolygiad annibynnol o bob cais am dreuliau gan Aelodau Seneddol ers pedair blynedd.

'Dim dealltwriaeth'

Fe ddywedodd Mr Öpik ar raglen Good Morning Wales BBC Cymru: "Yn anffodus, dyw'r Daily Telegraph ddim wedi nodi'r wyth cwestiwn gafodd eu hanfon ata i ynglŷn â sut oeddwn i wedi gwario £30,000 na'r ffaith mai'r unig beth oedd ganddyn nhw ar ôl o hynny oedd £40.

"Doeddwn nhw hefyd ddim wedi dweud mod i wedi colli fy mrawd fis Tachwedd 2005 ac nad oedd talu treth cyngor ar fy nghartref yn Llundain yn flaenoriaeth yn fy meddwl ar y pryd.

"Does gan y Telegraph ddim empathi, dealltwriaeth nac unrhyw fwriad i adrodd y stori'n gyflawn.

"Rydw i'n mynd i siarad gyda'r swyddfa dreuliau ac yn talu'r arian yn ôl yn syth, os mai dyna yw'r peth iawn i'w wneud."

Roedd y papur newydd wedi cyhoeddi bod cais Mr Öpik i hawlio £2,499 am deledu plasma 42" wedi cael ei wrthod pan oedd y Senedd wedi dod i ben yn yr haf.

Roedden nhw hefyd wedi dweud fod Mr Öpik wedi hawlio £68,031 am ei ail gartref yn Llundain ers 2004.

Colli 'awdurdod'

Cafodd manylion am hawliau treuliau 12 Aelodau Seneddol eraill o'r Democratiaid Rhyddfrydol eu cyhoeddi yn y papur newydd ddydd Mercher.

Mae Mr Öpik yn honni fod y papur newydd wedi colli eu "hawdurdod moesol" wrth ddefnyddio "gwybodaeth oedd wedi ei dwyn."

"Wrth gwrs, mae hawliau treuliau'n broblem fawr," meddai.

"Rydw i wedi dweud yn y Senedd ers tro y dylen ni gael gwared ar y system hawliau treuliau a'n bod ni'n hawlio costau teithio yn unig.

"Dylen ni gael cyflog sy wedi cael ei benderfynu gan gorff annibynnol a hawliau costau teithio yn unig."Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Gillan: Hawlio am fwyd ci
11 Mai 09 |  Newyddion
AS yn gwadu honiadau am dreuliau
10 Mai 09 |  Newyddion
Murphy yn hawlio £3000 am foeler
08 Mai 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific