British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 12 Mai 2009, 12:39 GMT 13:39 UK
Brech goch: 'Poeni'n fawr'

Chwistrelliad MMR
Swyddogion iechyd yn annog rhieni i frechu eu plant

Wrth 'boeni'n fawr' am achosion o'r frech goch, mae swyddogion iechyd yn dweud y dylai rhieni frechu eu plant.

Mae Gwasanaeth Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru yn ymchwilio i dros 100 o achosion posib yn y gorllewin a'r canolbarth.

Cafodd 11 achos eu cadarnhau.

Mae tair cyfres yn gyfrifol am 62 o'r achosion posib - yn Sir Benfro, Llanelli a Phorth Tywyn.

Mae'r 47 achos posib arall - (chwech yn Sir Benfro, chwech yn Sir Gaerfyrddin, pedwar yng Ngheredigion, un ym Mhowys, 15 yn Abertawe, pump yng Nghastell-nedd Port Talbot a 10 ym Mhen-y-bont ar ogwr) - heb gyswllt glir â'r tair cyfres.

Dywedodd y Dr Mac Walapu, Ymgynghorydd Rheoli Afiechydon heintus Gwasanaeth Iechyd y Cyhoedd: "Mae gweld cynifer o achosion ar yr un pryd yn fater o bryder mawr.

"Cafwyd 39 o achosion yng Nghymru gyfan yn 2008, 13 yn 2007 a dim o gwbl yn 2005".

Rhybuddiodd bod y frech goch yn heintus dros ben - a phob plentyn heb gael ei frechu'n llawn yn wynebu risg drwy gydol ei oes o gael y clefyd.

"Os yw plentyn yn sâl a rhiant yn amau'r frech goch, dylai gysylltu â'r meddyg teulu", ychwanegodd.

Mewn rhai ysgolion yn y gorllewin, dim ond 14.8% o'r disgyblion sydd wedi cael eu brechu.

Pum niwrnod

Dywedodd na ddylai plentyn fynd i'r ysgol na'r feithrinfa am bum niwrnod ar ôl i'r smotiau ymddangos.

"Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwella'n llwyr ond mae 'na bosibilrwydd prin o gymhlethdodau difrifol, gan gynnwys afiechydon yn y llygaid, mynd yn fyddar, niwed i'r ymennydd neu farwolaeth.

"Gall y frech goch gael ei hosgoi drwy'r brechiad MMR."

Ychwanegodd fod 99% o blant yn cael eu diogelu ar ôl derbyn y brechiad.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Clwy'r pennau: 'Angen brechu'
26 Ion 09 |  Newyddion
Y frech goch: Mwy o achosion
16 Hyd 08 |  Newyddion
Y frech goch: Mwy o achosion
08 Hyd 08 |  Newyddion
Y frech goch: Atgoffa am frechiad
07 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific