British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Mai 2009, 18:27 GMT 19:27 UK
Dyfodol 'du' i ddarlledu

Galeri darlledu rhaglen deledu (generic)
Mae'r darlledwyr yn rhoi tystiolaeth i'r gwleidyddion

Yn ôl pennaeth Ofcom yng Nghymru, mae dyfodol darlledu drwy gyfrwng y Saesneg yng Nghymru yn ymddangos yn ddu.

Roedd Rhodri Williams, cyfarwyddwr Ofcom Cymru, gerbron Pwyllgor Materion Cymreig y Senedd yn Llundain ddydd Mawrth.

Dywedodd fod prinder arian yn bygwth cynnyrch am Gymru ar deledu, radio ac yn y wasg.

Roedd cystadleuaeth o fewn y byd darlledu yng Nghymru, meddai, "mewn perygl".

Rhybuddiodd fod 'na bosibilrwydd mai'r BBC fyddai'r unig gorff yn darparu rhaglenni a newyddion yn yr iaith Saesneg yn y dyfodol.

Yr ofnau yw y byddai'r sefyllfa'n "groes i ddemocratiaeth".

'Pryder'

Dywedodd un o benaethiaid ITV na fydden nhw'n gallu ariannu rhaglenni newyddion "rhanbarthol" - gan gynnwys rhai yng Nghymru - ar ôl 2010.

Roedd S4C hefyd yn rhoi tystiolaeth i'r pwyllgor.

Gofynnodd rhai aelodau o'r pwyllgor i gadeirydd S4C pam eu bod nhw wedi mynnu bod eu hadroddiad i Ofcom - fel rhan o'r adolygiad i ddyfodol darlledu - wedi bod yn gyfrinachol.

Dywedodd John Walter Jones nad oedden nhw wedi torri unrhwy rheolau a bod cyfrinachedd yn opsiwn gafodd ei ddewis.

Fe ofynnodd Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth, Alun Michael, a allai'r pwyllgor dderbyn copi o ddrafft gwreiddiol yr adroddiad nid yr un oedd yn gyhoeddus ac wedi ei adolygu.

'Na,' oedd yr ateb.

'Sensitifrwydd'

Fe ofynnodd cadeirydd y pwyllgor, Hywel Francis AS, ai "sensitifrwydd masnachol" oedd y rheswm.

"Yn union," oedd yr ateb.

Dywedodd Hywel Williams, AS Plaid Cymru dros Gaernarfon, ei fod am gael atebion am gynlluniau S4C a dyfodol y rhaglen Newyddion.

Dywedodd S4C fod ganddyn nhw hawl, wrth gwrs, i drafod dyfodol eu rhaglen newyddion, yn enwedig gan fod y BBC wedi bod yn darparu'r newyddion am 25 mlynedd.

Yn ôl Iona Jones, Prif Weithredwr S4C, nid oedd S4C am wneud unrhyw benderfyniad fyddai'n cael effaith negyddol ar ddarpariaeth newyddion yng Nghymru.

Canmol

Dywedodd rheolwr BBC Cymru, Menna Richards, fod y cyhoedd yn canmol yn uchel y gwasanaeth newyddion presennol ar S4C a'i bod hi'n pryderu am effaith newid posib ar y gynulledfa.

"Mae BBC Cymru wedi darparu newyddion Cymraeg cyn bod S4C yn bodoli ... ac mae'r gynulleidfa wedi cynyddu gymaint nes bod S4C wedi gofyn i'r BBC ddarparu mwy o fwletinau bob dydd."

Dywedodd y gallai unrhyw newid godi "pynciau trafod ariannol sylweddol".

Ond y pwynt sylfaenol, meddai, fyddai gwerth gwasanaeth y BBC i gynulleidfaoedd yn y Gymraeg.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Caerdydd i reoli S4C?
24 Chwef 09 |  Newyddion
Darlledu: 'Angen cystadleuaeth'
21 Ion 09 |  Newyddion
Cadeirio grwp ar ddarlledu
17 Hyd 08 |  Newyddion
ITV: 'Angen hwb ariannol'
03 Rhag 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific